Σκοπός

Από το 1983 που πρωτοϊδρύθηκε το Τμήμα Πληροφορικής των Εκπαιδευτηρίων Δούκα μέχρι σήμερα, έχουμε αξιοποιήσει και αξιολογήσει, μία απίστευτη σειρά από ιδέες, καινοτομίες, τεχνολογίες, μεθοδολογίες, έργα. Από τον πρώτο μικροϋπολογιστή Spectrum (με 16 ΚΒs μνήμη RAΜ) μέχρι τους σημερινούς προσωπικούς υπερυπολογιστές (με τα Tera Bytes), από τις πρώτες πιλοτικές προσπάθειες ένταξης της πληροφορικής στην εκπαίδευση μέχρι τις αλληλεπιδραστικές επιφάνειες, τα ευρυζωνικά δίκτυα και το σημερινό όραμα της εξατομικευμένης μάθησης και του προσωπικού αναλυτικού προγράμματος (1:1 curriculum)…


Η χρονική περίοδος που διανύουμε, μας βρίσκει ως Τμήμα Πληροφορικής με έναν «τετράπτυχο» βασικό σκοπό, τον οποίο μπορούμε να αντιστοιχίσουμε σε τέσσερις αλληλένδετες οριζόντιες δράσεις για όλο το φάσμα του οργανισμού (όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα): 


  1. Παροχή εκπαιδευτικού έργου με τη «διδασκαλία» των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) από το Δημοτικό μέχρι το Λύκειο, βασισμένη στο Εκπαιδευτικό Μοντέλο των Εκπαιδευτηρίων Δούκα.
  2. Αξιοποίηση της έρευνας και ανάπτυξης (R&D) με το σχεδιασμό, την υποβολή και την υλοποίηση ερευνητικών έργων, παράλληλα με τις συνοδευτικές επιμορφωτικές δράσεις που αυτές απαιτούν.
  3. Υποστήριξη δραστηριοτήτων  κάθε είδους που απαιτεί τεχνολογική υποδομή, από τα μαθήματα όλων των βαθμίδων μέχρι τις αθλητικές και πολιτιστικές μας δραστηριότητες, παράλληλα με τη δημιουργία και αξιοποίηση κάθε μορφής ψηφιακού υλικού.
  4. Λειτουργία και συντήρηση τεχνολογικών υποδομών κάθε είδους που απαιτούνται στον οργανισμό, από τον εξοπλισμό και τα υπολογιστικά συστήματα (ως hardware) μέχρι την πληθώρα των πληροφοριακών συστημάτων (εκπαιδευτικών ή μη, ως software).Social Media

Οι Προτάσεις μας

05/05/2016Summer Camp 2016Tο Summer Camp των Εκπαιδευτηρίων Δούκα είναι κοντά σας, για ακόμη μια χρονιά! Και φέτος, δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να περάσουν ευχάριστα και δημιουργικά το χρόνο τους, από τη λήξη του...
περισσότερα tips
All Rights ReservedΟροι ΧρήσηςΠροσωπικά ΔεδομέναCreated by SiEBEN
Google+