Πληροφοριακά Συστήματα

Η υποστήριξη και η διαχείριση εργασιών των διοικητικών μας υπηρεσιών, πραγματοποιείται μέσω ενός συνεχώς εξελισσόμενου Πληροφοριακού Συστήματος Διοίκησης (Μ.Ι.S), το οποίο αποτελείται από ένα σπονδυλωτό σύνολο εφαρμογών. Διακρίνεται σε δύο βασικούς τομείς: τις εμπορικές εφαρμογές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες μισθοδοσίας, λογιστικής, αποθήκης κ.λπ., και τις ειδικές εφαρμογές που σχεδιάζονται και υλοποιούνται εξ ολοκλήρου από το Τμήμα Πληροφορικής των Εκπαιδευτηρίων. Ειδικότερα το M.I.S περιλαμβάνει τις παρακάτω εφαρμογές:

 • Γενική λογιστική
 • Διαχείριση προσωπικού και μισθοδοσίας
 • Ταμείο και οικονομικές συναλλαγές
 • Διαχείριση βαθμολογικών στοιχείων μαθητών
 • Διαχείριση πληροφοριακού δελτίου μαθητών
 • Υποστήριξη διευθυντών, αξιολόγηση στοιχείων μαθητών
 • Διαχείριση στοιχείων μαθητών - γονέων
 • Διαχείριση δρομολογίων σχολικών
 • Διαχείριση νέων αιτήσεων εγγραφών
 • Διαχείριση αποθήκης
 • Διαχείριση αρχείων διευθύνσεων φορέων και υπηρεσιών
 • Διαχείριση χώρων, εποπτικών μέσων και Μαθητικών Υπολογιστών


Με τις εφαρμογές αυτές, είναι δυνατή η τήρηση αρχείων με χρήσιμα δεδομένα για τους μαθητές, τους γονείς και το προσωπικό, προβλέποντας πολλαπλά επίπεδα πρόσβασης σε εξουσιοδοτημένους χρήστες για απόλυτη ασφάλεια. Η επεξεργασία χρηματο-οικονομικών δεδομένων με σκοπό τη σύνταξη αναφορών και διαγραμμάτων επιτελείται μέσα από ένα φιλικό και εύχρηστο περιβάλλον. 

Οι διοικητικές υπηρεσίες εντάσσονται σε ένα ευρύτερο περιβάλλον αυτοματισμού γραφείου με εφαρμογές όπως: επεξεργαστές κειμένου και διαχείρισης εγγράφων, ηλεκτρονικό εκδότη, επεξεργαστή πινάκων, διαχειριστή βάσεων δεδομένων, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ημερολόγιο, σύστημα διαχείρισης τηλεφωνικού κέντρου κ.λπ.

Social Media

Οι Προτάσεις μας

05/05/2016Summer Camp 2016Tο Summer Camp των Εκπαιδευτηρίων Δούκα είναι κοντά σας, για ακόμη μια χρονιά! Και φέτος, δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να περάσουν ευχάριστα και δημιουργικά το χρόνο τους, από τη λήξη του...
περισσότερα tips
All Rights ReservedΟροι ΧρήσηςΠροσωπικά ΔεδομέναCreated by SiEBEN
Google+