Μαθητικός Υπολογιστής

Ο μαθητικός υπολογιστής δεν ανταγωνίζεται και δεν ακυρώνει τους καθιερωμένους τρόπους διδασκαλίας, αλλά τους συμπληρώνει. Πρόκειται για ένα υψηλής αξίας εργαλείο και για ένα ιδιαίτερα αποτελεσματικό μέσο μάθησης, διδασκαλίας και  ομαδο-συνεργατικών δραστηριοτήτων με πολλαπλά οφέλη. Συγκεκριμένα:

 • αποτελεί εξαιρετική προσομοίωση του τετραδίου,
 • μετατρέπει την επίπεδη επιφάνειά του σε πολύ-παραμετρικό εργαστήριο προσομοίωσης και πειραματισμού,
 • είναι ένα ισχυρό εργαλείο δημιουργικής έκφρασης (με κείμενο, ήχο, εικόνα), 
 • ενισχύει την έρευνα και την αποτελεσματική αναζήτηση πληροφοριών,
 • μπορεί να επιτελέσει κάθε μορφής αξιολόγηση.


Για την οργάνωση όλου του ψηφιακού υλικού το οποίο απαιτείται στην εκπαιδευτική διαδικασία, αναπτύχθηκε ένα Περιβάλλον Διαχείρισης του Μαθητικού Υπολογιστή (Desktop for Student), ως «επιφάνεια εργασίας». Κύριος στόχος ήταν η απλοποίηση της εργασίας των μαθητών, με άμεση πρόσβαση στον επιθυμητό πόρο, στο επιθυμητό μαθησιακό αντικείμενο ή σε οποιαδήποτε ανοιχτή και κλειστή εφαρμογή. Παράλληλα διευκολύνεται και η οργάνωση - παρουσίαση της δουλειάς των εκπαιδευτικών.

 

 

Σ’ αυτό το φιλικό περιβάλλον εργασίας περιέχεται ένα πολυπληθέστατο  ψηφιακό υλικό:

 • τις εσωτερικές μας εκδόσεις και τα βιβλία όλων των τάξεων του ΟΕΔΒ,
 • τα εκπαιδευτικά βοηθήματα των ξένων γλωσσών,
 • το διδακτικό υλικό που έχουν δημιουργήσει οι εκπαιδευτικοί μας για το μάθημά τους,
 • εκπαιδευτικούς μικρόκοσμους ταξινομημένους σύμφωνα με το περιεχόμενό τους,
 • εκπαιδευτικά παιχνίδια, quiz κ.ά.,
 • πολυμεσικό υλικό: βίντεο, παρουσιάσεις, ερωτήσεις, χάρτες κ.λπ.,
 • επιλεγμένο εκπαιδευτικό λογισμικό (από θεσμοθετημένους φορείς της Πολιτείας),
 • γενικές εφαρμογές γραφείου, λεξικά κ.ά.,
 • ψηφιακά τετράδια για την οργάνωση και τήρηση σημειώσεων.


Τόσο στους μαθητές όσο και στους καθηγητές παρέχεται συστηματική τεχνική υποστήριξη από την ομάδα των τεχνικών μας. Σε περίπτωση που ένας μαθητικός υπολογιστής χρειάζεται εκτενή συντήρηση ή έχει σοβαρή βλάβη, ο μαθητής μπορεί να χρησιμοποιήσει έναν από τους 150 μαθητικούς υπολογιστές που έχουμε επιπλέον, μέχρι να ετοιμαστεί ο δικός του από το τμήμα της τεχνικής υποστήριξης.


Social Media

Οι Προτάσεις μας

05/05/2016Summer Camp 2016Tο Summer Camp των Εκπαιδευτηρίων Δούκα είναι κοντά σας, για ακόμη μια χρονιά! Και φέτος, δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να περάσουν ευχάριστα και δημιουργικά το χρόνο τους, από τη λήξη του...
περισσότερα tips
All Rights ReservedΟροι ΧρήσηςΠροσωπικά ΔεδομέναCreated by SiEBEN
Google+