Υποδομές

Για την υποστήριξη όλων των δραστηριοτήτων του Οργανισμού μας, έχουμε αναπτύξει ένα από τα πλέον σύγχρονα Data Room τηρώντας τις προδιαγραφές και τους κανόνες ασφαλείας, στο οποίο φιλοξενούνται 14 συνολικά Servers (Proxy, Active directory, Exchange, SQL, Share point, MIS), τρεις μονάδες backup, firewall (για την υλοποίηση του web fence), καθώς και ο απαραίτητος ενεργός εξοπλισμός του δικτύου που περιλαμβάνει: 19 switches (Cisco Catalyst 4000 και 3500 series XL Gigabit Ethernet) και 74 Access Points (ασύρματο δίκτυο πιστοποιημένο από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας), τα οποία συνδέονται με οπτική ίνα.

Η διασύνδεση στο διαδίκτυο υλοποιείται μέσω αποκλειστικής μισθωμένης γραμμής (ΟΤΕ), χωρητικότητας 100 ΜBps. 

Το ψηφιακό μας τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρετεί 292 τηλεφωνικές συσκευές μέσω μιας PRI γραμμής ΟΤΕ - HOL. 


Στα πέντε Εργαστήρια Πληροφορικής (Λυκείου - Γυμνασίου - Δημοτικού - Νηπιαγωγείου) λειτουργούν εκτός των σταθμών εργασίας, έγχρωμοι εκτυπωτές, κάμερα για εξ αποστάσεως επικοινωνία και εκπαίδευση (e-learning), επιδιασκόπειο, προβολείς οθόνης, διαδραστικά τραπέζια, καθώς και διάφορες περιφερειακές συσκευές («χελώνες» εδάφους, lego-logo κτλ).

Το εργαστήριο τεχνολογίας διαθέτει προσομοιώσεις μηχανών και είναι εξοπλισμένο με πλήρη σειρά εργαλείων και υλικών για την υλοποίηση σύνθετων κατασκευών και πειραμάτων.

Όλες οι αίθουσες διδασκαλίας του σχολείου μας είναι εξοπλισμένες με διαδραστικούς πίνακες αφής, που παρέχουν μεγαλύτερες δυνατότητες γραφής, και πιο ζωντανής παρουσίασης του γνωστικού υλικού συγκριτικά με τον παραδοσιακό μαυροπίνακα. Διαθέτουν νέου τύπου ατομικά θρανία, ώστε να αξιοποιείται ο χώρος με πολλούς εναλλακτικούς τρόπους, με στόχο την ανάπτυξη της επικοινωνίας, του ομαδικού πνεύματος συνεργασίας και της δημιουργικότητας των μαθητών. Διαθέτουν επίσης οπτικο-ακουστικό εξοπλισμό, περιφερειακές συσκευές ήχου και εικόνας και ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσα από νέας γενιάς access points, καθώς και πλήρη εγκατάσταση για παροχή ηλεκτρικού ρεύματος με ασφάλεια, ακόμα και στα ατομικά ερμάρια των μαθητών (lockers).


Social Media

Οι Προτάσεις μας

05/05/2016Summer Camp 2016Tο Summer Camp των Εκπαιδευτηρίων Δούκα είναι κοντά σας, για ακόμη μια χρονιά! Και φέτος, δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να περάσουν ευχάριστα και δημιουργικά το χρόνο τους, από τη λήξη του...
περισσότερα tips
All Rights ReservedΟροι ΧρήσηςΠροσωπικά ΔεδομέναCreated by SiEBEN
Google+