Μεθοδολογίες "1:1"

Η «Εκπαιδευτική Τεχνολογία 1:1» (“1:1 educational computing”) είναι η πρακτική εκείνη κατά την οποία κάθε μαθητής μέσα σε μια τάξη διαθέτει έναν ατομικό, μαθητικό, υπολογιστή, με τον οποίο συμμετέχει στις μαθησιακές δραστηριότητες. Η πρακτική αυτή αναδεικνύει, καθώς εξελίσσεται, τα πολλά οφέλη που προσφέρει, όπως είναι τα ακόλουθα:

  • ο μαθητής γίνεται συμμέτοχος στην προσωπική του μάθηση και στα εκπαιδευτικά δρώμενα, δημιουργός των «τεχνημάτων» του,
  • ο εκπαιδευτικός γίνεται συνεργάτης και καθοδηγητής, οργανώνει, εμπνέει και δημιουργεί βιωματικές δραστηριότητες, «απελευθερώνει τις δυνάμεις» του μέσα στην τάξη, καλλιεργεί την πρωτοβουλία, την υπευθυνότητα, την κριτική σκέψη,
  • με τα ποικιλόμορφα εργαλεία του μαθητικού υπολογιστή, εξατομικεύεται η διδασκαλία, ενισχύονται οι πολλαπλές αναπαραστάσεις, προωθείται η έρευνα και η αναζήτηση πληροφοριών.

 


Οι μαθητές της Δ’, Ε, Στ΄ Δημοτικού και  Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου έχουν την ευκαιρία να ζουν καθημερινά στην «Τάξη του Μέλλοντος», στην οποία ο καθένας από αυτούς χρησιμοποιεί το δικό του προσωπικό υπολογιστή, και να απολαμβάνουν τις εφαρμογές του διαδραστικού πίνακα και των νέων τεχνολογιών. Παρουσιάζονται ενδεικτικές δράσεις και πρακτικές:


  • Αξιοποίηση των διαδραστικών τραπεζιών και ταμπλετών στο Νηπιαγωγείο και την Α’, Β’ και Γ’ Δημοτικού, με ποικίλες ψηφιακές εφαρμογές.
  • Παραγωγική εργασία στην τάξη με τα νέα διαδραστικά ψηφιακά βιβλία (i-books) στη Δ’, Ε’ και Στ’ Δημοτικού.
  • Ανάπτυξη και αξιοποίηση, σε διαφορετικές διδακτικές ενότητες, διαδραστικών διαθεματικών μικρόκοσμων, παιχνιδιών αυτοαξιολόγησης, βίντεο και πλούσιου υλικού για εποπτικοποίηση διαφόρων ενοτήτων, διαδικτυακών αφισών, πινάκων ανακοινώσεων και on-line παιχνιδιών.
  • Συμμετοχή σε κοινωνικά δίκτυα και κάθε είδους διαγωνισμούς
  • Αξιοποίηση ταμπλετών εκτός τάξης και σε μορφωτικές επισκέψεις

Για το έργο αυτό, το Σχολείο μας πήρε βραβείο το 2011 στην «Αριστεία και ανάδειξη καλών πρακτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» του Υπουργείου Παιδείας.

Social Media

Οι Προτάσεις μας

05/05/2016Summer Camp 2016Tο Summer Camp των Εκπαιδευτηρίων Δούκα είναι κοντά σας, για ακόμη μια χρονιά! Και φέτος, δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να περάσουν ευχάριστα και δημιουργικά το χρόνο τους, από τη λήξη του...
περισσότερα tips
All Rights ReservedΟροι ΧρήσηςΠροσωπικά ΔεδομέναCreated by SiEBEN
Google+