Έρευνα και Ανάπτυξη

Η έρευνα και ανάπτυξη ως απαραίτητο συστατικό ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού οργανισμού, διατρέχει όλο το φάσμα του σχολείου μας, από τις συνεχώς εξελισσόμενες υποδομές μας, μέχρι τις πιο καινοτόμες μεθοδολογίες που πρέπει να δοκιμάσουμε, ώστε να βελτιώνουμε τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες μας. Στο πλαίσιο αυτό:


 • Συμμετέχουμε σε ποικίλα ερευνητικά προγράμματα, με κορμό την εκπαιδευτική τεχνολογία.
 • Οργανώνουμε και συμμετέχουμε σε συνέδρια, ημερίδες και άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις.
 • Πραγματοποιούμε συνεχώς ενδοεταιρικά ή μη σεμινάρια για την επιμόρφωση του προσωπικού μας, αλλά και γενικότερα υποστήριξης της κοινότητας των εκπαιδευτικών.
 • Μελετάμε τη διεθνή βιβλιογραφία, επισκεπτόμαστε διεθνείς πρότυπους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, εκπονούμε έρευνες για εκπαιδευτικές καινοτομίες.   

Συμμετέχοντας σε καινοτόμα ερευνητικά έργα,  τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό, αλλά και παγκόσμιο επίπεδο, τοποθετούμε το σχολείο στην αιχμή των εκπαιδευτικών εξελίξεων. Τα εκπαιδευτικά οφέλη, από ενδεικτικά ερευνητικά έργα που έχουμε υλοποιήσει μέχρι σήμερα είναι:

 • Λειτουργία της πρώτης «Τάξης του Μέλλοντος» σε πανελλαδικό επίπεδο (2006-2007).
 • Αξιοποίηση νέων μεθοδολογιών και διδακτικών εκπαιδευτικών μοντέλων.
 • Παραγωγή νέου καινοτόμου εκπαιδευτικού ψηφιακού υλικού.
 • Συμμετοχή σε ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες, όπως η επικοινωνία με μαθητές από άλλες χώρες, χρησιμοποιώντας ψηφιακά μέσα.
 • Συμμετοχή των μαθητών μας σε περιβαλλοντικές δράσεις.
 • Η εξάσκηση της αγγλικής γλώσσας μέσω προφορικής ή γραπτής επικοινωνίας.
 • Η ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων μέσω κινητών συσκευών.
 • Η αξιοποίηση εκπαιδευτικών ψηφιακών παιχνιδιών στο σχολικό πρόγραμμα.

Social Media

Οι Προτάσεις μας

05/05/2016Summer Camp 2016Tο Summer Camp των Εκπαιδευτηρίων Δούκα είναι κοντά σας, για ακόμη μια χρονιά! Και φέτος, δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να περάσουν ευχάριστα και δημιουργικά το χρόνο τους, από τη λήξη του...
περισσότερα tips
All Rights ReservedΟροι ΧρήσηςΠροσωπικά ΔεδομέναCreated by SiEBEN
Google+