Λύκειο

Στο Λύκειο εντάσσουμε προοδευτικά την αξιοποίηση των υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών για τη στήριξη της μαθησιακής διαδικασίας, σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα του Προγράμματος Σπουδών, ως εποπτικό "πολυμέσο" και γνωστικό εργαλείο διδασκαλίας, με πολλαπλές πηγές πληροφόρησης και επικοινωνίας. Παράλληλα το Τμήμα Πληροφορικής υποστηρίζει πλήρως και το μάθημα της « Ερευνητικής Εργασίας» (στην Α’ και Β’ Λυκείου). Ειδικότερα η σημερινή αξιοποίηση των ΤΠΕ, ως αντικείμενο και εργαλείο, επιτελείται στους παρακάτω 3 άξονες - μαθήματα:

  • Πολυμέσα και Εφαρμογές Υπολογιστών (μαθήματα επιλογής): Με βασικό στόχο την επέκταση της πληροφορικής παιδείας των μαθητών και έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων σε πιο προηγμένα χαρακτηριστικά των εργαλείων γενικής χρήσης, εστιάζουμε σε κοινωνικά, ηθικά, πολιτισμικά, κ.ά. ζητήματα, με ασκήσεις και ολοκληρωμένες συνθετικές εργασίες. Οι μαθητές εργάζονται με λογισμικά ευρείας χρήσης χρησιμοποιώντας εργαλεία επεξεργασίας κειμένου, παρουσιάσεων, βάσεων δεδομένων, ιστοσελίδων, αξιοποιώντας και τα κοινωνικά μέσα (social media).
  • Τεχνολογία Επικοινωνιών: Οι μαθητές της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Β’ Λυκείου), γνωρίζουν τις εξελίξεις στον τομέα των ευρύτερων επικοινωνιών και μελετούν, πέρα από το τεχνολογικό περιβάλλον, τις ευρύτερες κοινωνικές, ηθικές και πολιτιστικές επιπτώσεις της ραγδαίας αυτής εξέλιξης. Ενδεικτικά θέματα που παρουσιάζονται είναι το τηλέφωνο, η τηλεόραση, οι ασύρματες μεταδόσεις και άλλα τεχνολογικά επιτεύγματα, με αναφορές στις βασικές επιστημονικές αρχές και ανακαλύψεις στις οποίες στηρίχτηκε η ανάπτυξη της επικοινωνίας.
  • Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον: Ο γενικός σκοπός του μαθήματος (πανελληνίως εξεταζόμενου στη Γ’ Λυκείου) είναι να αναπτύξουν οι μαθητές αναλυτική και συνθετική σκέψη, να αποκτήσουν ικανότητες μεθοδολογικού χαρακτήρα και να μπορούν να επιλύουν προβλήματα σε προγραμματιστικό περιβάλλον. Για την προσέγγιση των εννοιών και την καλλιέργεια δεξιοτήτων που απαιτούνται οι μαθητές, σε προκαθορισμένα βήματα, κατανοούν το πρόβλημα, το αναλύουν, προσεγγίζουν με την έννοια του αλγορίθμου και περιγράφουν την αλγοριθμική διαδικασία επίλυσής του.

Social Media

Οι Προτάσεις μας

05/05/2016Summer Camp 2016Tο Summer Camp των Εκπαιδευτηρίων Δούκα είναι κοντά σας, για ακόμη μια χρονιά! Και φέτος, δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να περάσουν ευχάριστα και δημιουργικά το χρόνο τους, από τη λήξη του...
περισσότερα tips
All Rights ReservedΟροι ΧρήσηςΠροσωπικά ΔεδομέναCreated by SiEBEN
Google+