Γυμνάσιο

Στο Γυμνάσιο, σ` ένα διαδικτυακό εργαστηριακό περιβάλλον, το μάθημα της Πληροφορικής βασίζεται στο τρέχον Αναλυτικό Πρόγραμμα (ΔΕΠΠΣ), εμπλουτισμένο όμως με πρόσθετα θέματα:

  • Α’ Γυμνασίου: ιστορία και εξέλιξη των υπολογιστών, εσωτερικό και περιφερειακά του υπολογιστή, προστασία του συστήματος, χρήση επεξεργασίας κειμένου, εικόνας και παρουσιάσεων, κατασκευή σχετικών τεχνημάτων και μικρά ατομικά έργα (projects), συνθετική εργασία η οποία συνδυάζει διάφορες εφαρμογές και χρήση του διαδικτύου.
  • Β’ Γυμνασίου: βασικές έννοιες λειτουργικών συστημάτων και προστασία τους, κατηγορίες λογισμικού και πολυμέσα, χρήση επεξεργασίας παρουσιάσεων και λογιστικών φύλλων με πίνακες, πράξεις, συναρτήσεις, γραφήματα, λειτουργία βάσης δεδομένων, σχεδίαση απλής βάσης, διαχείριση δεδομένων.
  • Γ’ Γυμνασίου: έλεγχος μηχανής από τον άνθρωπο, βασικές έννοιες προγραμματισμού, χωρίς να είναι αυτοσκοπός αλλά μέσο για την ανάπτυξη προσωπικών ικανοτήτων, έννοιες και παιχνίδια λογικής και σχεδιασμού, αλγόριθμοι, προγραμματισμός κινούμενων γραφικών (scratch), χρήσεις του υπολογιστή στο παρόν και το μέλλον, αξιοποίηση υπηρεσιών διαδικτύου για ατομικές και ομαδικές εργασίες (projects). 
Στο μάθημα της Τεχνολογίας οι μαθητές, μέσα σε ένα άριστα εξοπλισμένο εργαστήριο, δραστηριοποιούνται σε κατασκευές, εργαζόμενοι σε ομάδες. Αρχικά, δημιουργούν μια απλή μηχανική κατασκευή. Στη συνέχεια προχωρούν στην κατασκευή συνθετότερου μηχανισμού και τέλος δημιουργούν κάποιο σύστημα αυτοματισμού ή κάποια δική τους πρωτότυπη μηχανική κατασκευή. 

Όλες οι κατασκευές γίνονται με τη χρήση των techcard σετ, τα οποία συνοδεύονται με οδηγίες κατασκευής βήμα-βήμα για τους μαθητές. Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής ο κάθε μαθητής γράφει μια εργασία για την κατασκευή του. Τέλος, οι κατασκευές των μαθητών εκτίθενται σε μια έκθεση, η οποία πραγματοποιείται στα τέλη του σχολικού έτους και δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους μαθητές να δουν τις κατασκευές των συμμαθητών τους και να διαπιστώσουν τον τρόπο λειτουργίας τους. 


Social Media

Οι Προτάσεις μας

05/05/2016Summer Camp 2016Tο Summer Camp των Εκπαιδευτηρίων Δούκα είναι κοντά σας, για ακόμη μια χρονιά! Και φέτος, δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να περάσουν ευχάριστα και δημιουργικά το χρόνο τους, από τη λήξη του...
περισσότερα tips
All Rights ReservedΟροι ΧρήσηςΠροσωπικά ΔεδομέναCreated by SiEBEN
Google+