Δημοτικό

Χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή του Εργαστηρίου (από Α’ - Γ’), ή τον ατομικό Μαθητικό Υπολογιστή (από Δ’ - Στ’ Δημοτικού), ως εκπαιδευτικό εργαλείο οι μαθητές, προσεγγίζουν και κατανοούν μαθηματικές, γλωσσικές, περιβαλλοντικές και άλλες έννοιες με στόχο την εμπλοκή σε δημιουργικές διαθεματικές δραστηριότητες. Μέσα από το μάθημα, προωθείται επίσης η συνεργασία των μαθητών και η υπευθυνότητα της χρήσης των μέσων.

Οι εφαρμογές που αξιοποιούνται στην σχολική τάξη είναι κατάλληλα επιλεγμένες για να καλύπτουν τους μαθησιακούς στόχους (π.χ. Scratch, Word, Excel, Power Point, Book Creator, Comic life, Simple Mind, Key Note, Notability, iBooks). Εμπλουτίζονται και διαμορφώνονται ανάλογα με το γνωστικό επίπεδο των μαθητών και αξιολογούνται σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις και εκπαιδευτικές απαιτήσεις. Συνοπτικά οι στόχοι του μαθήματος είναι:


  • Α΄ - Β΄ Δημοτικού: Εξοικείωση με το περιβάλλον του υπολογιστή, καλλιέργεια της οπτικής και ακουστικής αντίληψης, οπτικοακουστικός συντονισμός, εστίαση της προσοχής, καλλιέργεια της μνήμης και της παρατηρητικότητας, εισαγωγή σε πίνακες διπλής εισόδου, συσχέτιση γραμμάτων - φθόγγων και λέξεων - αντικειμένων, εξάσκηση σε αριθμητικές πράξεις, συνθέσεις με στατικά και κινούμενα σχήματα - γράμματα - ήχους - σύνθετες δομές, καλλιέργεια της μεταβολής του προσανατολισμού και της θέσης στο χώρο.
  • Γ΄ - Δ΄ Δημοτικού: Εξοικείωση με το περιβάλλον του λειτουργικού συστήματος (Windows & iOS) μεθοδολογία επίλυσης προβλημάτων και αριθμητικών πράξεων, εξάσκηση στην επεξεργασία κειμένου και σε σχεδιαστικά προγράμματα, κατανόηση της χρήσης του υπολογιστή ως εργαλείου που διευκολύνει την εργασία μας, ανάπτυξη της δημιουργικότητας, επαφή και εξοικείωση με εργαλεία χρήσης πολυμέσων, δημιουργικότητα, εξάσκηση της μνήμης και της παρατηρητικότητας, σχεδιασμός παρουσιάσεων και ψηφιακών βιβλίων.
  • Ε΄ - Στ΄ Δημοτικού: Συνδυασμός και αξιοποίηση δυνατοτήτων σύνθετων εργαλείων πολυμέσων, εφαρμογή θεμάτων που συμβαδίζουν και υποστηρίζουν την ύλη του αναλυτικού προγράμματος, εισαγωγή στις τεχνικές του προγραμματισμού, μαθηματικές έννοιες και χρήση τους σε διαδικασίες και προγράμματα, ανάκληση και συνδυασμός πληροφοριών και γνώσεων, εναλλακτικές προσεγγίσεις και τρόποι παρουσίασης αφηρημένων εννοιών (ανάλυση, επαγωγή), τεχνικές συλλογής πληροφοριών και ανάλυσής τους για εξαγωγή συμπερασμάτων.


Social Media

Οι Προτάσεις μας

05/05/2016Summer Camp 2016Tο Summer Camp των Εκπαιδευτηρίων Δούκα είναι κοντά σας, για ακόμη μια χρονιά! Και φέτος, δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να περάσουν ευχάριστα και δημιουργικά το χρόνο τους, από τη λήξη του...
περισσότερα tips
All Rights ReservedΟροι ΧρήσηςΠροσωπικά ΔεδομέναCreated by SiEBEN
Google+