Ψηφιακό Υλικό

Για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε όλες τις βαθμίδες, αναπτύσουμε σε συνεργασία με εστιασμένες ομάδες εκπαιδευτικών μας, πολυμεσικό υλικό που ξεπερνά το 65GB. 

Στο υλικό αυτό περιλαμβάνονται τα «εμπλουτισμένα» με πολυμεσικό υλικό βιβλία, ψηφιακά λεξικά, θεματικά video, προσομοιώσεις πειραμάτων, διαδραστικοί μικρόκοσμοι για πειραματισμό και εξαγωγή συμπερασμάτων, παρουσιάσεις που δημιουργούν οι εκπαιδευτικοί για την υποστήριξη θεματικών ενοτήτων, συστήματα αυτοαξιολόγησης, ανοιχτά περιβάλοντα δημιουργίας, προγραμματιστικά περιβάλλοντα, εφαρμογές δημιουργίας εννιολογικών χαρτών, εκπαιδευτικα – δημιουργικά παιχνίδια, διαδραστικοί χάρτες εφαρμογές επεξεργασίας πολυμέσων και “εργαλεία” συντήρησης του Μαθητικού Yπολογιστή.

Με στόχο την αυτονομία, την ευχρηστία και την προσβασιμότητα στο υλικό αυτό (για τους μαθητές μας, τους εκπαιδευτικούς τους αλλά και τους γονείς), σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ένα Περιβάλλον Διαχείρισης (Destop for Student).
Στην προσπάθεια αυτή συντηρούμε και αναπτύσσουμε Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης (Learning Management Systems – LMS) το οποίο αυτοματοποιεί τη διαχείριση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, παρέχοντας μια σειρά χρήσιμων «εργαλείων» στους εμπλεκόμενους:

  • Εργαλεία Διαχείρισης Τάξης για την οργάνωση του χρόνου, για τη διαχείριση των εκπαιδευόμενων, τη δημιουργία ομάδων, την έκδοση στατιστικών μαθησιακής πορείας, τη διαχείριση βαθμών, την ανάθεση δικαιωμάτων πρόσβασης σε ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό.
  • Εργαλεία Διαχείρισης Περιεχομένου, για τη δημιουργία, διανομή του μαθησιακού υλικού και τη διαχείριση των αρχείων, τη σχεδίαση του χώρου εργασίας-μελέτης των εκπαιδευόμενων.
  • Εργαλεία Επικοινωνίας για τη σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία όπως η ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail), τα δωμάτια επικοινωνίας  (chat), η συνδιάσκεψη ήχου και εικόνας (audio/video-conferencing), η δημιουργία ιστολογίων (blogs).
  • Εργαλεία Αξιολόγησης για τη δημιουργία, διανομή και διαχείριση δραστηριοτήτων αξιολόγησης, π.χ ηλεκτρονική αποστολή εργασιών, επίλυση ασκήσεων  αυτο-αξιολόγησης και αποθήκευση στον ηλεκτρονικό φάκελο του μαθητή.


Social Media

Οι Προτάσεις μας

05/05/2016Summer Camp 2016Tο Summer Camp των Εκπαιδευτηρίων Δούκα είναι κοντά σας, για ακόμη μια χρονιά! Και φέτος, δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να περάσουν ευχάριστα και δημιουργικά το χρόνο τους, από τη λήξη του...
περισσότερα tips
All Rights ReservedΟροι ΧρήσηςΠροσωπικά ΔεδομέναCreated by SiEBEN
Google+