Δραστηριότητες 

Οποιαδήποτε δράση του Σχολείου μας απαιτεί τεχνολογική υποδομή, μπορεί να υποστηριχθεί από το Τμήμα Πληροφορικής σε τρία διαφορετικά επίπεδα:

  • Επίπεδο 1: πλήρης οργάνωση, σχεδιασμός και υλοποίηση μίας δράσης.
  • Επίπεδο 2: Συμμετοχή στο σχεδιασμό ή/και την υλοποίηση μίας δράσης.
  • Επίπεδο 3: Υποστήριξη της δράσης με την απαιτούμενη τεχνολογική υποδομή.

Στο πλαίσιο αυτό απαριθμούμε ενδεικτικές δραστηριότητες από τη δημιουργία κάθε είδους ψηφιακού υλικού και διαδικτυακών εφαρμογών (με σημαντικότερη τον διαγωνισμό Λυσία) μέχρι και την ανάπτυξη συνεργασιών με μεγάλο εύρος θεματολογίας:

  • Σχεδιασμός και Υλοποίηση Ιστότοπων

Ιστολόγια του Σχολείου μας (πέρα από τους επίσημους δικτυακούς μας τόπους), που υποστηρίζουμε, είναι:

Παράλληλα αναπτύσσουμε ιστότοπους για διαγωνισμούς και ημερίδες εκπαιδευτικών – γονέων, όπως ενδεικτικά τα παρακάτω:

Στο Τμήμα μας απασχολούνται φοιτητές σε εργασιακά αντικείμενα για την εκπαιδευτική τεχνολογία, μετά από σχετική συνεργασία με πανεπιστήμια (όπως π.χ. το Παν/μιο Πειραιά, το Πάντειο Παν/μιο κλπ), σε κύκλους πρακτικής άσκησης 2 ή 3 μηνών.

  • Συνεργασία με Πανεπιστήμια και άλλους Φορείς για Έρευνες

Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, διερευνήσαμε με συστηματικό τρόπο ένα εξαιρετικά πολύπλοκο πεδίο που σχετίζεται με την ένταξη του Μ.Υ. στην εκπαίδευση με το μοντέλο 1:1. Η συστηματική ένταξη των Μ.Υ. επηρεάζει σε πολλαπλά επίπεδα τόσο την οργάνωση της διδασκαλίας όσο την καθεαυτή διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης στη σχολική τάξη.

  • Απογευματινές Δραστηριότητες

Ανάλογα με τη ζήτηση που υπάρχει οργανώνονται διάφορα απογευματινά μαθήματα για ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων. Ενδεικτικά έχουμε κατά καιρούς οργανώσει:

  • Μαθήματα ECDL, IC3 κλπ.
  • Όμιλοι Ρομποτικής, Digital Media Lab
  • Μαθήματα για τον Διαγωνισμό Πληροφορικής της ΕΠΥ


Social Media

Οι Προτάσεις μας

05/05/2016Summer Camp 2016Tο Summer Camp των Εκπαιδευτηρίων Δούκα είναι κοντά σας, για ακόμη μια χρονιά! Και φέτος, δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να περάσουν ευχάριστα και δημιουργικά το χρόνο τους, από τη λήξη του...
περισσότερα tips
All Rights ReservedΟροι ΧρήσηςΠροσωπικά ΔεδομέναCreated by SiEBEN
Google+