Συχνές Ερωτήσεις

 • Σε ποια ηλικία απευθύνεται η προσχολική εκπαίδευση;
  Η Προσχολική Εκπαίδευση ολοκληρώνεται σε 2 χρόνια. Ο πρώτος χρόνος είναι τα προνήπια και ο δεύτερος τα νήπια. Τα παιδιά χωρίζονται σε προνήπια ή νήπια ανάλογα με την ηλικία τους, 4 ή 5 χρόνων, και παρακολουθούν διαμορφωμένα προγράμματα με αλληλένδετους στόχους.

 • Το «Μεγάλο» σχολείο μπορεί να φοβίσει;
  Η μετάβαση από το σπίτι ή τον παιδικό σταθμό στο "Μεγάλο" σχολείο πιθανόν να προκαλέσει αγωνία στο γονιό ή και στο παιδί. Η ιδέα του "Μεγάλου" σχολείου φέρνει στο μυαλό συνειρμούς μαζικότητας και πολυκοσμίας.

  Το νηπιαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων μας βρίσκεται σε έναν αυτόνομο, ξεχωριστό και απομονωμένο από τις άλλες βαθμίδες χώρο, σ’ έναν καταπράσινο γεμάτο παιχνίδια και δέντρα κήπο. Όλοι οι χώροι του νηπιαγωγείου είναι φτιαγμένοι στα μέτρα των παιδιών με στόχο την ασφάλεια, την άνετη κίνηση στο χώρο, τη διασκέδαση και κυρίως την προσωπική και ανθρώπινη επαφή. Έτσι, επιτυγχάνεται η ομαλή εξοικείωση των παιδιών με το σχολικό περιβάλλον.

 • Ποια είναι η διαδικασία εγγραφής στο νηπιαγωγείο;
  Σε προσωπικό ραντεβού, οι γονείς ενημερώνονται για τη φιλοσοφία των Εκπαιδευτηρίων Δούκα, για τα εκπαιδευτικά προγράμματα του σχολείου και για λειτουργικά θέματα. Στη συνέχεια, ενημερώνονται, αναλυτικά, για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τους στόχους ανά ηλικία, από τον υπεύθυνο της βαθμίδας. Την περίοδο των προεγγραφών, προγραμματίζεται προσωπική συνάντηση του νηπίου με κάποια από τις νηπιαγωγούς μας. 

 • Ποιες δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης θα ήταν να καλό να έχουν κατακτηθεί;
  Για να ξεκινήσει ένα νήπιο τη σχολική του πορεία θα πρέπει να έχει κατακτήσει κάποιες βασικές δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης όπως:
  • Κατάκτηση λόγου (να μπορεί να δώσει στοιχεία του εαυτού του, να γίνεται κατανοητό όταν μιλά).
  • Αυτοεξυπηρέτηση στη σίτιση (να πιάνει το κουτάλι, να τρώει μόνο του).
  • Να μπορεί να φορέσει μόνο του τα παπούτσια του.
  • Να ζητά να πάει στην τουαλέτα.
  • Να ντύνεται μόνο του ή με μικρή βοήθεια.
  • Να είναι ικανό να εκφράζει τις βασικές του ανάγκες.

 • Τι περιμένουν γονείς και παιδιά από το νηπιαγωγείο;
  Για τους γονείς, η νηπιακή ηλικία είναι η ηλικία που θα ασκήσουν κάποιον έλεγχο, καθοδηγώντας τρυφερά, θέτοντας όρια, αποφεύγοντας την αντιπαράθεση και παραμένοντας απόλυτα σταθεροί, εκεί που χρειάζεται.

  Για τα παιδιά, η νηπιακή ηλικία έχει άμεση σχέση με τον έλεγχο του σώματος και της συμπεριφοράς. Για παράδειγμα, να μη χρειάζονται πάνα, να μάθουν πως οι απαιτήσεις τους δεν ικανοποιούνται αυτόματα, να ελέγχουν το θυμό της αποτυχίας, να ελέγξουν το φόβο του αποχωρισμού και τέλος να μοιράζονται την προσοχή, τα υπάρχοντά τους, να μη διακόπτουν και να συνειδητοποιούν πως και οι άλλοι έχουν δικαιώματα.

 • Πώς προωθείται η πειθαρχία και πώς εδραιώνεται στη γενικότερη συμπεριφορά του παιδιού;
  Η πειθαρχία καλό είναι να συνδέεται με την εμπειρία της μάθησης και όχι σαν εμπειρία πόνου και τιμωρίας. Μπορεί να επιβληθεί από εξωγενείς παράγοντες ή μπορεί να έρχεται από μέσα μας και να είναι αυτοπειθαρχία. Η καλή πειθαρχία έχει ως αφετηρία την οικογένεια και το σπίτι. Αρχικά, απαιτείται ήπια στάση και αργότερα, ανάλογα με την ιδιοσυγκρασία του παιδιού και τα όρια αντοχής των ενηλίκων, το ύφος και η αυστηρή στάση εντείνονται. Στα παιδιά λείπει η λογική διεργασία από τη σκέψη τους. Επομένως, η τρυφερή, σταθερή καθοδήγηση από γονείς και εκπαιδευτικούς είναι συνήθως αρκετή. Ο χρόνος και η σταθερότητα είναι οι παράγοντες που οδηγούν το παιδί στην αυτοπειθαρχία.

 • Πώς προωθείται η υγιεινή διατροφή στο σχολείο;
  Με εξειδικευμένα προγράμματα που απευθύνονται στα παιδιά του Νηπιαγωγείου μας και μέσα από βιωματικές δραστηριότητες τα βοηθάμε να αποκτήσουν θετικές συνήθειες που θα τους διασφαλίσουν ποιοτική ζωή.Ειδικά τεύχη με θέμα την υγεία την άθληση και τη διατροφή από το τμήμα των εσωτερικών εκδόσεων του σχολείου μας
  • Εκδίδονται τεύχη με θέμα την υγεία την άθληση και τη διατροφή από το τμήμα των εσωτερικών εκδόσεων του σχολείου μας.
  • Παραστάσεις σχετικές με το θέμα στο χώρο του σχολείου μας.
  • Επισκέψεις σε χώρους με ειδικά προγράμματα.
  • Καντίνα με επιλεγμένα υγιεινά προϊόντα.
  • Σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις.
  • Αθλητικές δραστηριότητες, ρυθμική και κολύμβηση ενταγμένα στο ωρολόγιο πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου μας.

 • Πρέπει το παιδί να μάθει να διαβάζει και να γράφει στο νηπιαγωγείο;
  Ρόλος του Νηπιαγωγείου είναι να καλλιεργήσει και να αναπτύξει τη φωνολογική επίγνωση των παιδιών, η οποία θα οδηγήσει στην εκμάθηση της ανάγνωσης και της γραφής στην Α΄ Δημοτικού.

  Για να μάθει ένα παιδί ανάγνωση και γραφή πρέπει πρώτα να έχει αποκτήσει φωνολογική επίγνωση, να έχει κατανοήσει δηλαδή, ότι οι λέξεις αποτελούνται από μικρότερες μονάδες χωρίς νόημα (συλλαβές-φωνήματα) και να αρχίσει να σκέπτεται πάνω στη γλώσσα διακρίνοντας αρχικά τις συλλαβές και μετά τα φωνήματα από τα οποία αποτελείται μια λέξη. Οι δεξιότητες της φωνολογικής επίγνωσης, αναπτύσσονται γύρω στην ηλικία των 6 ετών και επιτρέπουν στον αρχάριο αναγνώστη να αποκτήσει πρόσβαση στον έντυπο λόγο μαθαίνοντας τις γραφοφωνημικές αντιστοιχίες (γράμματα).  

 • Πώς επιτυγχάνεται η ομαλή μετάβαση από το νηπιαγωγείο στην Α΄ Δημοτικού;
  Το παιδί, ολοκληρώνοντας τη φοίτησή του στο νηπιαγωγείο διασφαλίζει την ομαλή του μετάβαση στην Α’ Δημοτικού. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των Εκπαιδευτηρίων ενισχύει γνωστικά και κοινωνικο- συναισθηματικά τα παιδιά και προωθεί την ανεξαρτητοποίηση στη μάθηση. Πιο συγκεκριμένα υλοποιούνται:
  • Οργανωμένες συνεργατικές μαθησιακές δραστηριότητες Νηπιαγωγείου – Α΄ Δημοτικού.
  • Συστηματική συνεργασία νηπιαγωγών - δασκάλων.
  • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση  των γονέων για το πρόγραμμα της Α΄ Δημοτικού.
  • Πρόληψη πιθανών δυσκολιών στο λόγο και στη συγκέντρωση.
  • Εφαρμογή προγράμματος ανάπτυξης κοινωνικοσυναισθηματικών δεξιοτήτων.
  • Εφαρμογή του Καταστατικού Μαθησιακού Χάρτη, ο οποίος περιγράφει το διδακτικό έργο που συντελείται από την προσχολική ηλικία μέχρι και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και διασφαλίζει τη συνέχεια στη μαθησιακή πορεία. 

 • Πώς αντιμετωπίζονται έκτακτα περιστατικά ασθενειών;
  Το σχολείο μας διαθέτει ένα οργανωμένο ιατρείο με:
  • Δυο νοσηλεύτριες και
  • Παιδίατρο,
   ώστε να αντιμετωπίζονται, σε συνεργασία με τους γονείς, άμεσα και αποτελεσματικά όλα τα έκτακτα περιστατικά.

Social Media

Οι Προτάσεις μας

05/05/2016Summer Camp 2016Tο Summer Camp των Εκπαιδευτηρίων Δούκα είναι κοντά σας, για ακόμη μια χρονιά! Και φέτος, δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να περάσουν ευχάριστα και δημιουργικά το χρόνο τους, από τη λήξη του...
περισσότερα tips
All Rights ReservedΟροι ΧρήσηςΠροσωπικά ΔεδομέναCreated by SiEBEN
Google+