Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Στο σχεδιασμό των προγραμμάτων μας λαμβάνεται υπόψη η ατομικότητα κάθε παιδιού, τα ενδιαφέροντα και οι ανάγκες του, οι κοινωνικές και πολιτισμικές αξίες και η ανάγκη να αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες για μια ομαλή, δημιουργική και ευτυχισμένη σχολική ζωή.

Δίνουμε προτεραιότητα στην ενεργητική, βιωματική και συνεργατική μάθηση και στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης του παιδιού.

Η διδασκαλία στο Νηπιαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων Δούκα στηρίζεται στη μαθητοκεντρική μέθοδο. Ο μαθητής παύει να είναι παθητικός, αναλαμβάνει ενεργητικό ρόλο, ερευνά και αναζητά πληροφορίες. Αποκτά βιώματα, τα οποία γίνονται εμπειρίες και έτσι εσωτερικεύει τη γνώση.

Ο δάσκαλος αποτελεί μέρος της μαθητικής κοινότητας, εμπνέει και καθοδηγεί τους μαθητές με σεβασμό στα βιώματά τους, τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντά τους. Τους προτρέπει να συνεργάζονται και έτσι:

 • Προωθείται η ατομική και συλλογική ευθύνη στη μαθησιακή διαδικασία.
 • Επιτρέπεται στα μέλη της ομάδας να ξεπεράσουν τα ατομικά τους όρια και να αναπτύξουν συλλογικές μορφές δράσης.

Κοινωνικές και Συναισθηματικές Δεξιότητες

Στο Νηπιαγωγείο μας εφαρμόζουμε πρωτοποριακό πρόγραμμα με εστιασμένες δραστηριότητες για την ανάπτυξη των κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων, όπως:

 • Αυτοαντίληψη και αυτοεκτίμηση
  Το παιδί θα καταφέρει να γνωρίσει τον εαυτό του, τις δυνατότητες και τα όριά του, να ελέγξει το σώμα του και τη συμπεριφορά του, να αυτοεξυπηρετείται, να εκφράζει απόψεις του και να τις τεκμηριώνει, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και να αυτενεργεί.

 • Δεξιότητες επικοινωνίας
  Το παιδί θα καθοδηγηθεί να συνειδητοποιήσει τα όρια και τους κανόνες που διέπουν τις ανθρώπινες σχέσεις, να μάθει να ακούει και να κάνει διάλογο, να δέχεται και να ακολουθεί όρια και κανόνες, να συνεργάζεται και να δέχεται διαφορετικές απόψεις, να μοιράζεται με τους άλλους, να επιδρά αμφίδρομα με το περιβάλλον που ζει, να δείχνει ενσυναίσθηση και σεβασμό στις ανάγκες των άλλων.

 • Αναγνώριση, έκφραση και διαχείριση συναισθημάτων
  Το παιδί θα εξασκηθεί να ελέγχει και να διαχειρίζεται τα συναισθήματά του, να επιδεικνύει υπομονή και επιμονή, να βελτιώσει τις  δυνατότητες προσαρμογής του, να ελέγχει τις παρορμήσεις του και να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες με αισιοδοξία και ελπίδα.

 • Αντιμετώπιση αγχογόνων καταστάσεων
  Το παιδί θα ξεπεράσει φοβίες, εμμονές, εξαρτήσεις, το άγχος της αλλαγής περιβάλλοντος και της καθημερινής ρουτίνας και την προσκόλληση σε συγκεκριμένα άτομα.

 •  Επίλυση συγκρούσεων
  Το παιδί θα εκπαιδευτεί να διαχειρίζεται αποτελεσματικά την κριτική που του γίνεται και να ασκεί αυτοέλεγχο, να αναπτύξει δεξιότητες αυτοπροστασίας, να αποκτήσει το αίσθημα του δικαίου.

 • Διαφορετικότητα και ιδιαιτερότητες
  Το παιδί θα ενθαρρυνθεί να κατανοεί και να σέβεται τη διαφορετικότητα και τις ιδιαιτερότητες των άλλων και να βοηθά όσους έχουν ανάγκη.

Γνωστικές Δεξιότητες

Κύρια πηγή μάθησης για την προσχολική ηλικία είναι το παιχνίδι, μέσα από το οποίο το παιδί εκφράζεται, δημιουργεί και κοινωνικοποιείται. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες οργανώνονται ώστε να έχουν παιγνιώδη χαρακτήρα και η μάθηση προκύπτει με οικείο και φυσικό τρόπο. Τα θέματα που επεξεργαζόμαστε στο Νηπιαγωγείο πηγάζουν από τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των παιδιών. Στο πλούσιο σε ερεθίσματα περιβάλλον μας τα παιδιά θέτουν προβληματισμούς, κάνουν υποθέσεις, πειραματίζονται, αξιολογούν και ανακαλύπτουν βιωματικά τη γνώση. Η προσέγγιση των θεμάτων δίνει έμφαση στη διαθεματικότητα, την ολιστική δηλαδή αντίληψη της γνώσης μέσα από διαφορετικούς επιστημονικούς τομείς και γνωστικά αντικείμενα, όπως η γλώσσα, τα μαθηματικά, η μελέτη περιβάλλοντος, οι κοινωνικές και φυσικές επιστήμες, η δραματική τέχνη, τα εικαστικά και η μουσική.

 • Γλώσσα

  Προφορική επικοινωνία: Τα παιδιά ενθαρρύνονται να διηγούνται, να περιγράφουν, να εξηγούν και να ερμηνεύουν, να συζητούν και να επιχειρηματολογούν, να εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους.

  Φωνολογική επίγνωση - Ανάγνωση: Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με διαφορετικές μορφές του γραπτού λόγου, υιοθετούν τις βασικές συμβάσεις ανάγνωσης (από δεξιά προς τα αριστερά, από πάνω προς τα κάτω, από την αρχή προς το τέλος), ακούν και  κατανοούν μικρά κείμενα, απομνημονεύουν μικρά κείμενα, αντιλαμβάνονται τη δομή της γλώσσας: πρόταση – λέξη, συνειδητοποιούν τη σχέση του προφορικού και του γραπτού λόγου, κατανοούν ότι οι λέξεις μπορούν να κατατμηθούν σε επιμέρους γλωσσικές μονάδες, ασκούνται στον εντοπισμό του αρχικού ή τελικού φθόγγου μιας λέξης, συνειδητοποιούν ότι στους φθόγγους της ομιλούμενης γλώσσας αντιστοιχούν γράμματα.

  Γραφή και γραπτή έκφραση: Τα παιδιά αποκτούν τον πλήρη έλεγχο των κινήσεών τους, εξασκούν τη λεπτή κινητικότητα και χρησιμοποιώντας τις ειδικές κινήσεις της γραφής αρχίζουν αβίαστα να αναπαριστούν γραπτά τον προφορικό λόγο, χωρίς γραφοκινητικές παραμορφώσεις.

 • Μαθηματικά
  Μέσα από καταστάσεις προβληματισμού και με το ειδικό παιδαγωγικό υλικό, τα παιδιά συνειδητοποιούν τις βασικές έννοιες των μαθηματικών πριν αρχίσουν να μετρούν. Παίζοντας, αναπτύσσουν την παρατηρητικότητά τους, πειραματίζονται και μεταφράζουν τα καθημερινά βιώματα σε μαθηματικές έννοιες, λύνουν προβλήματα της καθημερινότητάς τους και οδηγούνται στη λογικομαθηματική σκέψη. Έτσι, έχοντας συλλάβει το «μηχανισμό» των Μαθηματικών, προσεγγίζουν με μεγάλη ευχέρεια τα αφηρημένα μεγέθη όπως οι αριθμοί, τα σύμβολα και οι πράξεις.
 
 •  Μελέτη Περιβάλλοντος
  Στη Μελέτη του Περιβάλλοντος εντάσσονται όλα όσα υπάρχουν γύρω μας: ο άνθρωπος και τα δημιουργήματά του, οι κοινωνικές δομές και σχέσεις, τα ζώα, τα φυτά, οι τόποι, τα φυσικά φαινόμενα. Με αφετηρία θέματα που ενδιαφέρουν τα παιδιά, οι επιμέρους επιστημονικοί κλάδοι όπως η Βιολογία, η Ιστορία και η Γεωγραφία συμπράττουν και βοηθούν στη σφαιρική προσέγγιση της γνώσης.

 • Περιβαλλοντική Αγωγή
  Η περιβαλλοντική αγωγή διατρέχει όλες τις καθημερινές δραστηριότητες με στόχο την καλλιέργεια ικανοτήτων, στάσεων και τη διαμόρφωση κώδικα συμπεριφοράς γύρω από τα περιβαλλοντικά προβλήματα.
 
 • Αγωγή Υγείας
  Τα παιδιά θα διερευνήσουν θέματα και έννοιες που αφορούν  στην υγιεινή σώματος, τη στοματική υγιεινή, την υγιεινή διατροφή, τη φυσική άσκηση, την πρόληψη/προφύλαξη και θα υιοθετήσουν υγιεινούς τρόπους ζωής.
 
 • Εικαστική Αγωγή
  Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με έργα τέχνης και καλλιτεχνικές δημιουργίες, ανακαλύπτουν την τέχνη ως έναν άλλο τρόπο έκφρασης ιδεών, εμπειριών και συναισθημάτων, αναπτύσσουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητα, έρχονται σε επαφή με διαφορετικά υλικά και τεχνοτροπίες και καλλιεργούν την καλαισθησία τους.
 
 • Μουσική και Μουσικοκινητική Αγωγή
  Μέσα από την άμεση επαφή με τη μουσική, την κίνηση, το ρυθμό και κάθε αυθόρμητη έκφραση καλλιεργείται στα παιδιά η μουσική και ρυθμική ευαισθησία, η δημιουργική φαντασία, η ικανότητα συγκέντρωσης, η αίσθηση του χώρου, του χρόνου και η ευκολία έκφρασης, στοιχεία απαραίτητα για κάθε καλλιτεχνική εκπαίδευση, αλλά και για τη γενικότερη εξέλιξη της προσωπικότητάς τους.

 • Θεατρική Αγωγή
  Οι Νηπιαγωγοί-εμψυχώτριες βοηθούν τα παιδιά να αναπαράγουν, να αναγνωρίσουν, να βιώσουν και να εκφράσουν τις ανάγκες τους και το δικό τους ψυχο-φανταστικό κόσμο. Απελευθερώνουν τη φαντασία τους και ενεργοποιούν τις δημιουργικές ικανότητες του κάθε παιδιού.
 
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Εκπαίδευση
  Σκοπός της εισαγωγής των ΤΠΕ στο Νηπιαγωγείο είναι να εξοικειωθούν τα παιδιά με απλές βασικές λειτουργίες του υπολογιστή και άλλων ηλεκτρονικών μέσων και να έρθουν σε επαφή με διάφορες χρήσεις τους.

Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, η «χελώνα» Roamer, τα iPads, τα διαδραστικά τραπέζια αξιοποιούνται ως εποπτικά μέσα διδασκαλίας και ως εργαλεία ανακάλυψης, δημιουργίας και έκφρασης στο πλαίσιο των καθημερινών δραστηριοτήτων.
 
 • Αγγλικά
  Στο Νηπιαγωγείο μας το παιδί θα ξεκινήσει αγγλικά με σκοπό την εξοικείωση του με ακούσματα σε γλώσσα διαφορετική από τη μητρική του. Απαλλαγμένο από τις αναστολές ενός ενήλικα θα παράγει και θα πειραματιστεί με τους ήχους της γλώσσας αυτής και θα προετοιμαστεί να δεχθεί τις γραμματικές δομές και το λεξιλόγιο.

 • Φυσική Αγωγή
  Με κατάλληλα διαμορφωμένο για την προσχολική ηλικία πρόγραμμα, καλλιεργούνται και αναπτύσσονται τόσο οι κινητικές δεξιότητες του παιδιού - απόκτηση σωματικού ελέγχου, ισορροπία, ενδυνάμωση, ευλυγισία, επιδεξιότητα όσο και οι ψυχοπνευματικές - αυτοσυγκέντρωση, επιμονή, αγωνιστικότητα, αυτοσχεδιασμός.

 • Κολύμβηση
  Ειδικευμένοι στην προσχολική ηλικία προπονητές κολύμβησης, έχοντας στη διάθεσή τους πλούσιο υποστηρικτικό και ψυχαγωγικό υλικό, αναλαμβάνουν ολιγομελείς ομάδες παιδιών με στόχους την εξοικείωση με το νερό και την κατάκτηση των βασικών τεχνικών κολύμβησης, μέσα από τη βελτίωση της αερόβιας ικανότητας, της μυϊκής δύναμης και της ελαστικότητας.

Social Media

Οι Προτάσεις μας

05/05/2016Summer Camp 2016Tο Summer Camp των Εκπαιδευτηρίων Δούκα είναι κοντά σας, για ακόμη μια χρονιά! Και φέτος, δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να περάσουν ευχάριστα και δημιουργικά το χρόνο τους, από τη λήξη του...
περισσότερα tips
All Rights ReservedΟροι ΧρήσηςΠροσωπικά ΔεδομέναCreated by SiEBEN
Google+