Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Στα Εκπαιδευτήρια Δούκα, θέτουμε τα θεμέλια της επιτυχίας:
 • Εφαρμόζοντας εξατομικευμένα μοντέλα μάθησης ώστε οι μαθητές να αποκτήσουν γερές επιστημονικές βάσεις.
 • Χρησιμοποιώντας και ομαδοσυνεργατικά μοντέλα μάθησης και βιωματικές μεθόδους διδασκαλίας.
 • Αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας εντός και εκτός σχολικής αίθουσας.
 • Καθιστώντας το μαθητή κέντρο της μαθησιακής διαδικασίας, συμμέτοχο, συνερευνητή. 
 • Βοηθώντας το μαθητή  να αφομοιώσει την ύλη στο σχολείο με ευχάριστο και διαλεκτικό τρόπο ιδιαίτερα στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου.
 • Συνεργαζόμενοι με εκπαιδευτικούς που χαρακτηρίζονται για τη γνωστική, παιδαγωγική, γλωσσική, πολιτιστική τους κατάρτιση και επάρκεια. 
Τα Εκπαιδευτήρια Δούκα ακολουθούν, όπως ορίζει η νομοθεσία, το καθορισμένο από το Υπουργείο Παιδείας πρόγραμμα σπουδών.
 
Το επίσημο πρόγραμμα ανά τάξη, είναι το ακόλουθο:
 • Α΄ Λυκείου: 33 ώρες
 • Β΄ Λυκείου: 35 ώρες στο θεωρητικό τμήμα, 34 ώρες στο θετικό και τεχνολογικό τμήμα
 • Γ΄ Λυκείου: 31 ώρες
Στο σχολείο μας, ανάλογα με την τάξη, έχουμε ενσωματώσει στο ωρολόγιο πρόγραμμα ενισχυτική διδασκαλία, στα βασικά μαθήματα. 
 
Το διευρυμένο πρόγραμμα ανά τάξη, είναι το ακόλουθο:
 • Α΄ Λυκείου: 40 ώρες
 • Β΄ Λυκείου: 40 ώρες
 • Γ΄ Λυκείου: 36 ώρες
 
Με στόχο:
 • Τη συστηματικότερη και μεθοδικότερη προετοιμασία των μαθητών για τις Πανελλαδικές εξετάσεις.
 • Την έγκαιρη και έγκυρη επίλυση αποριών.
 • Την απρόσκοπτη και χωρίς άγχος κάλυψη της διδακτέας ύλης. 
 • Την εμβάθυνση στην διδακτέα ύλη.
 • Τη μείωση της ανάγκης για προσφυγή σε απογευματινή φροντιστηριακή υποστήριξη, που κουράζει και αποτελεί πρόσθετη αιμορραγία για την οικογένεια. 

Στην Α΄ Λυκείου, λειτουργεί εισαγωγικό πρόγραμμα σπουδών για το Διεθνές Απολυτήριο (International Baccalaureate)

Αποτέλεσμα της σύνθεσης του βασικού με το διευρυμένο πρόγραμμα είναι οι μαθητές αποκτούν σφαιρική γνώση και άποψη, να ενίσχύεται η συνεργατικότητα , να εξοικειώνονται με το πνεύμα και τις απαιτήσεις των Πανελλαδικών εξετάσεων αποδίδοντας στο μέγιστο βαθμό.  

Η επίτευξη του τελικού στόχου που είναι η εισαγωγή σε κορυφαια Ελληνικά Πανεπιστήμια  γίνεται με δημιουργικό,ευχάριστο, χρήσιμο και αποτελεσματικό τρόπο. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε πως ο μέσος όρος επιτυχόντων μας στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, κυμαίνεται τα τελευταία 10 χρόνια πάνω από 95%

Eρευνητικές εργασίες - Projects

Σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, η Ερευνητική Εργασία έχει ενταχθεί στο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου και έχει διάρκεια τρεις ώρες.

Αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα των Ερευνητικών Εργασιών με τη μέθοδο project, που στηρίζεται στις αρχές της διεπιστημονικής προσέγγισης της γνώσης, ενισχύουμε το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα με:

 • Αντίστοιχες ερευνητικές εργασίες και σχέδια έρευνας (project based) στο μάθημα της Ν. Λογοτεχνίας της Α΄ Λυκείου.
 • Οργανώνουμε και συντονίζουμε διαθεματικές εργασίες σε όλα τα μαθήματα του Λυκείου, με στόχο την ολιστική προσέγγιση της γνώσης.
 • Συμμετέχουμε σε πολιτιστικές – εκπαιδευτικές δραστηριότητες με εργασίες που στηρίζονται στις αρχές της συνεργατικής και διερευνητικής μάθησης.

Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα:

 • Να προτείνουν θέματα.
 • Να επιλέγουν τι και πως θα το μάθουν.
 • Να διαμορφώνουν από κοινού το πρόγραμμα και τη διεξαγωγή του.
 • Να εντοπίζουν, να συλλέγουν, να αξιολογούν, να αξιοποιούν την πληροφορία.
 • Να στηρίζουν με επιστημονικό τρόπο τις εργασίες τους.
 • Να παρουσιάζουν τις εργασίες τους.
 • Να αξιολογούνται.
 • Να αξιολογούν οι ίδιοι την παρουσίασή τους και το τελικό αποτέλεσμα της εργασίας τους.

Οι μαθητές, μαθαίνουν πράττοντας και ενεργοποιούνται δημιουργικά.

Αποκτούν:

 • Γνωστικές
 • Συναισθηματικές
 • Κοινωνικές
 • Μεταγνωστικές δεξιότητες

Social Media

Οι Προτάσεις μας

05/05/2016Summer Camp 2016Tο Summer Camp των Εκπαιδευτηρίων Δούκα είναι κοντά σας, για ακόμη μια χρονιά! Και φέτος, δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να περάσουν ευχάριστα και δημιουργικά το χρόνο τους, από τη λήξη του...
περισσότερα tips
All Rights ReservedΟροι ΧρήσηςΠροσωπικά ΔεδομέναCreated by SiEBEN
Google+