Εκπαιδευτικό μοντέλο 1:1 (Μαθητικός Υπολογιστής)

Η εισαγωγή του μαθητικού υπολογιστή στην καθημερινότητα των μαθητών, ιδιαίτερα στο πρόγραμμα της Α΄ Λυκείου, κρίνεται ως λειτουργική και αποτελεσματική. 
 
 
Στο σύγχρονο, διερευνητικό και συνεργατικό περιβάλλον του σχολείου μας με τη χρήση του Η/Υ οι μαθητές μπορούν:
 
 • Να κατακτήσουν άμεσα και ουσιαστικά δεξιότητες του μέλλοντος με ευχάριστο και εποικοδομητικό τρόπο.
 • Να αυτενεργήσουν και να οδηγηθούν στη βιωματική προσέγγιση της γνώσης και μέσω της ανακαλυπτικής μάθησης.
 • Να καλλιεργήσουν μεταγνωστικές δεξιότητες «μαθαίνω πώς να μαθαίνω».
 • Να συλλέξουν, αξιολογήσουν και αξιοποιήσουν την παρεχόμενη πληροφορία.
 • Να αξιοποιήσουν την προϋπάρχουσα γνώση.
 • Να οργανώσουν το διδακτικό τους υλικό και το παραγόμενο έργο.
 • Να εξοικονομήσουν χρόνο κατά τη διδακτική πράξη.
 • Να ανατρέξουν σε ψηφιοποιημένα σχολικά εγχειρίδια, λεξικά, ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες.
 • Να κρατήσουν ηλεκτρονικές σημειώσεις.
 • Να εκπονήσουν ομαδοσυνεργατικές εργασίες και εργασίες με τη μέθοδο project.
 • Να δημιουργήσουν το δικό τους αρχείο εργασιών.
 • Να εμπλουτίζουν τις εργασίες τους με οπτικοακουστικό υλικό.
 • Να παρουσιάζουν τις εργασίες τους μέσα και έξω από τη σχολική αίθουσα.
 
Μαθαίνουν επίσης να αλληλοβοηθούνται, να συνεργάζονται και να επιτυγχάνουν τη βελτίωση τόσο της ομαδικής, όσο και της ατομικής τους απόδοσης. 
 
Αποτέλεσμα, το μάθημα γίνεται ευχάριστο, δημιουργικό, εύληπτο. 

Social Media

Οι Προτάσεις μας

05/05/2016Summer Camp 2016Tο Summer Camp των Εκπαιδευτηρίων Δούκα είναι κοντά σας, για ακόμη μια χρονιά! Και φέτος, δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να περάσουν ευχάριστα και δημιουργικά το χρόνο τους, από τη λήξη του...
περισσότερα tips
All Rights ReservedΟροι ΧρήσηςΠροσωπικά ΔεδομέναCreated by SiEBEN
Google+