Συχνές Ερωτήσεις

 • Πότε δίνουν οι μαθητές εξετάσεις για πιστοποιητικά Ξένων Γλωσσών;
  Για τα Αγγλικά η πλειοψηφία των μαθητών ξεκινά την συμμετοχή σε εξετάσεις στην Β’ Γυμνασίου με στόχο την ολοκλήρωση της συμμετοχής τους στην Α’  Λυκείου. Για τα Γαλλικά και τα Γερμανικά η πλειοψηφία των μαθητών ξεκινά την συμμετοχή σε εξετάσεις στην Α’ Γυμνασίου με στόχο την ολοκλήρωση της συμμετοχής τους στην Γ’ Γυμνασίου. 

 • Πώς εντάσσονται οι μαθητές σε Ομάδες Εργασίας;
  Οι μαθητές εντάσσονται σε ομάδες εργασίες ανάλογα με την ωριμότητά τους, την εξέλιξή τους και τα αποτελέσματα στην κατατακτήρια εξέταση. 

 • Ποιά είναι τα επίπεδα Ξένων Γλωσσών;
  Τα επίπεδα διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών είναι αυτά που καθορίζονται στην κωδικοποίηση του Συμβουλίου της Ευρώπης και στην κωδικοποίηση των φορέων εξατάσεων με τους οποίους συνεργαζόμαστε.  

 • Πώς βοηθάει ο ΜΥ στη  μελέτη των Ξένων Γλωσσών;
  Ο Μαθητικός Υπολογιστής βοηθάει στην επανάληψη, στην εμπέδωση και στην παραγωγή των γνώσεων και των δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την κατάκτηση της κάθε ξένης γλώσσας. 

 • Πώς μελετούν τα παιδιά στην ξένη γλώσσα;
  Κάθε Ομάδα Εργασίας για την Ξένη Γλώσσα παραλαμβάνει ειδικές και συγκεκριμένες Οδηγίες Μελέτης τόσο για την εργασία σπιτιού όσο και για την εργασία μέσα στην τάξη. 

 • Πότε ξεκινάει η Β’ Ξένη Γλώσσα;
  Στην Γ’ Δημοτικού μετά από επιλογή που πραγματοποιούν οι μαθητές σε συνεργασία με τους γονείς τους και τους αντίστοιχους εκπαιδευτικούς. 

 • Ποιες Ξένες Γλώσσες διδάσκονται;
  Διδάσκονται Αγγλικά ως πρώτη ξένη γλώσσα, και Γαλλικά ή Γερμανικά ως δεύτερη ξένη γλώσσα. 

 • Πώς πληροφορούμαι την πρόοδο του παιδιού μου; 
  Μέσα από τις προγραμματισμένες  ή έκτακτες προσωπικές ή τηλεφωνικές συναντήσεις και τις συναντήσεις επίδοσης Ελέγχων Προόδου. 

 • Μπορεί το παιδί να αλλάξει τμήμα;
  Βεβαίως, όταν διαπιστωθεί ότι αυτό εξυπηρετεί την πρόοδο του και την επίτευξη των ατομικών στόχων που έχουν τεθεί. 

 • Γιατί να μην δώσει εξετάσεις αφού θέλει;
  Η συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση κάποιου πιστοποιητικού προτείνεται με την ολοκλήρωση της διαδικασίας προετοιμασίας στο σχολείο με στόχο την κατάκτηση του στόχου.

 • Γιατί να μην δώσει εξετάσεις για την εμπειρία;
  Οι μαθητές μας προετοιμάζονται με ειδικές εξετάσεις ώστε να είναι έτοιμοι για τις διαδικασίες και τους χρόνους που απαιτούνται από κάθε εξεταστικό φορέα. 

 • Τι είναι PBL;
  Project Based Learning. Είναι μια διαδικασία ερευνητικών εργασιών που πραγματοποιούνται σε όλες τις βαθμίδες του σχολείου και σε όλες τις ξένες γλώσσες με στόχο την καλλιέργεια γνώσεων, ικανοτήτων και στάσεων που βοηθούν τη μάθηση. 

 • Τι είναι το Screening Test;
  Μια εξέταση που προσπαθεί να καταγράψει τον βαθμό που οι υποψήφιοι είναι έτοιμοι να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις των εξετάσεων. 

 • Τι είναι το Mock Test;
  Μια εξέταση προσομοίωσης που προσπαθεί να εξοικειώσει τους μαθητές με τις χρονικές και διαδικαστικές απαιτήσεις των εξετάσεων. 

 • Πόσο καιρό ισχύουν τα πιστοποιητικά Ξένων Γλωσσών;
  Οι πιστοποιήσεις των Ξένων Γλωσσών ισχύουν εφόρου ζωής. Όμως ανάλογα με τον χρόνο απόκτησης του κάθε πιστοποιητικού μπορεί κάποιος φορέας (π.χ. Πανεπιστήμιο) να ζητήσει συμπληρωματική εξέταση. 

 • Τι είναι το «Ειδικό Μάθημα»;
  Εξέταση στην ξένη γλώσσα που απαιτείται για την εισαγωγή σε συγκεκριμένα τμήματα Ελληνικών ΑΕΙ στο πλαίσιο των Πανελληνίων Εξετάσεων. Οι μαθητές μας προετοιμάζονται για αυτή την εξέταση στο σχολείο εφόσον το επιθυμούν. 

Social Media

Οι Προτάσεις μας

05/05/2016Summer Camp 2016Tο Summer Camp των Εκπαιδευτηρίων Δούκα είναι κοντά σας, για ακόμη μια χρονιά! Και φέτος, δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να περάσουν ευχάριστα και δημιουργικά το χρόνο τους, από τη λήξη του...
περισσότερα tips
All Rights ReservedΟροι ΧρήσηςΠροσωπικά ΔεδομέναCreated by SiEBEN
Google+