Εξετάσεις

Οι μαθητές των Εκπαιδευτηρίων προετοιμάζονται στο πλαίσιο του σχολικού προγράμματος για συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης.

Για τη καλύτερη προετοιμασία τους διενεργούνται δύο είδη εσωτερικών εξετάσεων και για τις τρεις γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά:

 • Διαγνωστικές εξετάσεις γλωσσομάθειας ( Screening Test ) , οι οποίες έχουν στόχο να αναδείξουν τις δυνατότητες και τυχόν αδυναμίες των υποψηφίων προκειμένου να καθορισθεί:
  • το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για κάθε υποψήφιο
  • οι γλωσσικές περιοχές και ικανότητες που πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης προσοχής
  • ο προβλεπόμενος χρόνος συμμετοχής στις εξετάσεις.

Οι εξετάσεις αυτές αποτελούν ένα από τα κριτήρια συμμετοχής ή όχι στις εξετάσεις γλωσσομάθειας.

 • Δοκιμαστικές εξετάσεις γλωσσομάθειας ( Mock Test ) , οι οποίες έχουν στόχο:
  • Να εξοικειώσουν τους μαθητές με τις προβλεπόμενες διαδικασίες των εξετάσεων και τις πραγματικές χρονικές απαιτήσεις,
  • Να αναδείξουν τις περιοχές στις οποίες οι μαθητές θα πρέπει να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση κατά τα τελευταία στάδια της προετοιμασίας τους

Οι εξετάσεις αυτές διενεργούνται περίπου δύο μήνες πριν από τις πραγματικές εξετάσεις γλωσσομάθειας.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες των Εκπαιδευτηρίων Δούκα προσανατολίζονται και προετοιμάζονται για τις εξετάσεις γλωσσομάθειας που διενεργούνται από τους ακόλουθους φορείς:


Αγγλικά: Cambridge ESOL και University of Michigan

Γαλλικά: Institut Français

Γερμανικά: Goethe Institut, Österreichisches Sprachdiplom

Η επιλογή των φορέων εξετάσεων βασίζεται στην:

Αναγνωρισιμότητα : δηλαδή στη αξία που έχουν στην ακαδημαϊκή κοινότητα (για πανεπιστημιακές σπουδές, κλπ.) και στην αγορά εργασίας.

Εγκυρότητα : δηλαδή στον χρόνο ύπαρξης των φορέων στον εκπαιδευτικό χώρο και στις διαδικασίες με τις οποίες κατοχυρώνεται το επίπεδο αξιοπιστίας των εξετάσεων.


Τα επίπεδα εξετάσεων για τα οποία προετοιμάζονται οι μαθητές μας είναι τα ακόλουθα σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του Συμβουλίου της Ευρώπης – Common European Framework for Languages:

BASIC USER

INDEPENDENT USER

PROFICIENT USER

A1

A2

B1

B2

C1

C2

ΑΓΓΛΙΚΑ

CAMBRIDGE ESOL

Cambridge English: PRELIMINARY

Cambridge English: FIRST

Cambridge English: ADVANCED

Cambridge English: PROFICIENCY

Cambridge English: BEC Preliminary

Cambridge English: BEC Vantage

Cambridge English:

BEC

Higher

UNIVERSITY OF MICHIGAN

Examination for the Certificate of Competency in English

Examination for the Certificate of Proficiency in English

ΓΑΛΛΙΚΑ

IFA

DELF A1

DELF A2

DELF B1

DELF B2

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

GOETHE

FIT IN DEUTSCH

A1

FIT IN DEUTSCH

A2

ZERTIFIKAT DEUTSCH

B1

ZERTIFIKAT DEUTSCH

B2

ÖSD

ZERTIFIKAT DEUTSCH

B1

MITTELSTUFE DEUTSCH

B2


Social Media

Οι Προτάσεις μας

05/05/2016Summer Camp 2016Tο Summer Camp των Εκπαιδευτηρίων Δούκα είναι κοντά σας, για ακόμη μια χρονιά! Και φέτος, δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να περάσουν ευχάριστα και δημιουργικά το χρόνο τους, από τη λήξη του...
περισσότερα tips
All Rights ReservedΟροι ΧρήσηςΠροσωπικά ΔεδομέναCreated by SiEBEN
Google+