Θεσμός Μέντορα

Τα Εκπαιδευτήρια Δούκα έχουν εισάγει στο τμήμα IB  τον πολύ σημαντικό θεσμό του Συμβούλου-Καθηγητή (Tutor). Κάθε μαθητής που φοιτά στο ΙΒ των Εκπαιδευτηρίων μας, είναι «προσδεδεμένος» σε έναν σύμβουλο καθηγητή. Ο κάθε σύμβουλος καθηγητής έχει μια ολιγομελή ομάδα μαθητών με την οποία συναντάται μια φορά την εβδομάδα και πραγματοποιούν δύο ειδών δραστηριότητες.

Αρχικά συζητούνται θέματα κοινού ενδιαφέροντος , που συμβάλλουν στην επιτυχή αντιμετώπιση των προκλήσεων του προγράμματος International Baccalaureate.

Παραδείγματα τέτοιων θεμάτων είναι: 

  • Αύξηση  της αποτελεσματικότητας της μελέτης με την εφαρμογή σύγχρονων μεθοδολογιών.
  • Αποτελεσματική σύνταξη σημειώσεων για καλύτερη αξιοποίηση τους.
  • Διαχείριση χρόνου (Time management).

Επίσης, σε συνεργασία με την ομάδα των ψυχολόγων του σχολείου μας, αντιμετωπίζονται θέματα όπως:

  • Αποφυγή  εξαρτήσεων  από ουσίες,  άτομα, το Internet κλπ.
  • Πώς  μπορούν οι μαθητές μας να διαχειρίζονται με αποτελεσματικό τρόπο το άγχος που  δημιουργείται πριν από τις εξετάσεις.

Το δεύτερο σκέλος των δραστηριοτήτων είναι σχετικό με την ακαδημαϊκή πορεία των μαθητών μας.

Οι σύμβουλοι καθηγητές ενημερώνονται για την επίδοση των μαθητών. Συζητούν αναλυτικά την πορεία τους στα  μαθήματα του προγράμματος και σε συνεργασία με τους μαθητές τίθενται ακαδημαϊκοί στόχοι, που αφορούν ατομικά  κάθε μαθητή, καθώς και χρονοδιάγραμμα επίτευξής τους.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία επιδιώκουμε οι μαθητές μας να εξοικειωθούν και να προσαρμοστούν με τις ιδιαιτερότητες, τις απαιτήσεις και τις προκλήσεις  του προγράμματος ΙΒ και να πετύχουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.


Social Media

Οι Προτάσεις μας

περισσότερα tips
All Rights ReservedΟροι ΧρήσηςΠροσωπικά ΔεδομέναCreated by SiEBEN
Google+