Σκοποί & Στόχοι

Το πρόγραμμα ΙΒ απευθύνεται σε μαθητές που έχουν τελειώσει την Α΄ τάξη του Λυκείου και επιθυμούν να σπουδάσουν στο εξωτερικό. Πρόκειται για ένα πολυδιάστατο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που η φοίτησή του έχει ως στόχο:

 

  • Την ολόπλευρη καλλιέργεια της προσωπικότητας του μαθητή, ο οποίος δεν καλείται να απομνημονεύσει στείρες πληροφορίες, αλλά να αναπτύξει την κριτική σκέψη και τις δημιουργικές του ικανότητες (ευφυΐα, φαντασία, ευχέρεια να εκφράζει τις απόψεις και τα συναισθήματά του προφορικά και γραπτά, θάρρος να μιλάει δημόσια και να αντιπαρατίθεται στο πλαίσιο πολιτισμένου διαλόγου)
  • Την απόκτηση της αίσθησης ότι ανήκει σε ένα ευρύτερο σύνολο ανθρώπων, με διαφορετικές εθνικότητες, ιδεολογικά πιστεύω, θρησκευτική ταυτότητα, πολιτικές και κοινωνικές απόψεις και νοοτροπίες.
  • Τη γνωριμία με τον παγκόσμιο πολιτισμό μέσω της γνώσης ως θεωρία και ως πράξη (πειράματα, διεξαγωγή έρευνας, επεξεργασία ερευνητικών δεδομένων, εφαρμογή επιστημονικών κανόνων στην καθημερινή ζωή με απτό τρόπο).
  • Την εξοικείωση με την κοινωνική προσφορά και τον εθελοντισμό σε τομείς που αφορούν στην υγεία, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και την οικολογία (δενδροφυτεύσεις, καθαρισμοί παραλιών).

Σας παραπέμπουμε στον ακριβή ορισμό του σκοπού και των στόχων του προγράμματος ΙΒ από την επίσημη ιστοσελίδα του οργανισμού: http://www.ibo.org/mission/


Social Media

Οι Προτάσεις μας

περισσότερα tips
All Rights ReservedΟροι ΧρήσηςΠροσωπικά ΔεδομέναCreated by SiEBEN
Google+