Πρόγραμμα Σπουδών

Η απόκτηση του  Διπλώματος IB απαιτεί την παρακολούθηση έξι μαθημάτων,  επιλεγμένα από έξι θεματικές ενότητες, σε διάρκεια δύο ετών.


 • Τα μαθήματα κατατάσσονται σε δύο επίπεδα: 
  • Υψηλό (Higher level/HL)
  • Βασικό (Standard level/SL) . 


 • Οι μαθητές πρέπει:
  • Να παρακολουθήσουν από τρία έως τέσσερα μαθήματα σε Υψηλό Επίπεδο και τα υπόλοιπα σε Βασικό.
  • Να συντάξουν ένα ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟ ΔΟΚΙΜΙΟ (Extended Essay), σε ένα επιστημονικό θέμα, έκτασης περίπου 4.000 λέξεων. 
  • Να παρακολουθήσουν το Μάθημα της Θεωρίας της Γνώσης (ΤΟΚ).
  • Να συμμετέχουν σε οργανωμένες και προγραμματισμένες  πολιτιστικές δραστηριότητες, καθώς και σε δραστηριότητες κοινωνικής προσφοράς του προγράμματος CAS (Creativity-Action-Service), καλύπτοντας τουλάχιστον 150 ώρες συμμετοχής, στη διάρκεια των δύο ετών της φοίτησής τους.

Ειδικότερα:


 • Το Extended Essay:
  • Είναι μια εργασία που περιλαμβάνει την εις βάθος μελέτη ενός θέματος αναφορικά με ένα γνωστικό αντικείμενο και θεωρείται ως εισαγωγή στις ερευνητικές απαιτήσεις των πανεπιστημίων του εξωτερικού. 
  • Έχει έκταση 4000 λέξεων και παρέχει στους μαθητές τη δυνατότητα να διεξάγουν μια ανεξάρτητη έρευνα σε εισαγωγικό επίπεδο.
  • Πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη ενός υπεύθυνου-συμβούλου καθηγητή.
 • Η Θεωρία της Γνώσης (Theory of Knowledge - TOK): 


Το μάθημα της Θεωρίας της Γνώσης βρίσκεται στον πυρήνα του προγράμματος του ΙΒ. Το μάθημα «απαιτεί» από τους μαθητές να σκεφτούν, να διερευνήσουν και να συζητήσουν φιλοσοφικά προβλήματα που σχετίζονται με τη γνώση, τον άνθρωπο και τον κόσμο. Μέσα από τη φιλοσοφική απορία, οι μαθητές επεξεργάζονται διαφορετικούς τρόπους απόκτησης της γνώσης (ways of knowing) και τομείς γνώσης (areas of knowledge). Στους τρόπους απόκτησης της γνώσης (πώς γνωρίζω;), περιλαμβάνονται η λογική, το συναίσθημα, οι αισθήσεις και η γλώσσα, ενώ στους τομείς της γνώσης (τι γνωρίζω;) περιλαμβάνονται η ηθική, τα μαθηματικά, η ιστορία, οι τέχνες, οι φυσικές και ανθρωπιστικές επιστήμες.

Το μάθημα της Θεωρίας της Γνώσης στοχεύει στην: 


  • Ανακάλυψη της γοητείας της γνώσης ως ανθρώπινης πράξης
  • Κατανόηση της δύναμης της γνώσης και του αναστοχασμού
  • Κατανόηση των τρόπων με τους οποίους η γνώση, δημιουργείται,


 • Το πρόγραμμα CAS έχει στόχο:
  • Να εκπαιδεύσει συνολικά το άτομο καλλιεργώντας μια πιο ανθρώπινη και συμμετοχική σχέση με τον κοινωνικό χώρο, έξω από τη σχολική αίθουσα.
  • Να ερμηνεύσει τη δημιουργικότητα με τον ευρύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να καλύπτει κάθε μορφή τέχνης και δραστηριότητας.
  • Να μην περιορίζεται η δράση μόνο σε εκδρομές, αποστολές και αθλητικές δραστηριότητες αλλά να μπορεί να επεκτείνεται και σε άλλες δημιουργικές δραστηριότητες και υπηρεσίες.
  • Τη συμμετοχή σε περιβαλλοντικά ή διεθνή projectsΟι έξι θεματικές ενότητες είναι:


 • ΕΝΟΤΗΤΑ 1: 


ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΣΤΗ ΜΗΤΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

(Modern Greek A: Literature HL/SL)


  • Πρόκειται για μάθημα συγκριτικής  λογοτεχνίας
  • Διδάσκεται στα ελληνικά
  • Καλλιεργεί τη σχέση του μαθητή με τη λογοτεχνική κληρονομιά του, συμπληρώνοντας παράλληλα τη διεθνή προοπτική του με τη μελέτη της παγκόσμιας λογοτεχνίας
  • Περιλαμβάνει τη μελέτη 10 λογοτεχνικών έργων στο Βασικό επίπεδο και 13 λογοτεχνικών έργων στο Υψηλό επίπεδο.

 • ΕΝΟΤΗΤΑ 2:
  • ΑΓΓΛΙΚΑ Β (English B HL/SL)
  • ITALIAN AB INITIO SL • ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ (Economics HL/SL) 
  • ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ HL/SL
  • Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ (ITGS HL/SL)
  • ΙΣΤΟΡΙΑ HL/SL  • ENOTHTA 4: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
  • ΧHMEIA HL/SL
  • ΒΙΟΛΟΓΙΑ HL/SL 
  • ΦΥΣΙΚΗ HL/SL  • ENOTHTA 5: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
  • MATHEMATICS (Μαθηματικά)


Ανάλογα με την πανεπιστημιακή κατεύθυνση αλλά και τις ικανότητές τους, οι σπουδαστές υποχρεούνται να επιλέξουν ένα από τα παρακάτω επίπεδα Μαθηματικών:

Οι επιλογές είναι τρεις:


  • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ (HL)
  • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ (SL).
  • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ (SL).
 • ENOTHTA 6 : ΚΑΛΕΣ ΤΕΧΝΕΣ
  • ΚΑΛΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (Visual Arts HL/SL)


Πρόκειται για μάθημα ακαδημαϊκού επιπέδου που στοχεύει στην απόκτηση δεξιοτήτων, τις οποίες οι μαθητές αξιοποιούν μέσα από τα έργα που καλούνται να παράγουν. Πιο συγκεκριμένα, τους δίνεται η ευκαιρία να έρθουν σε επαφή, να γνωρίσουν και να αξιολογήσουν έργα ζωγράφων, γλυπτών, σχεδιαστών και αρχιτεκτόνων.


ΙΒ NEW COURSES 2014-2015


Από τη σχολική χρονιά 2014-2015 στο πρόγραμμα IB προσφέρονται και τα ακόλουθα μαθήματα:


 • ENOTHTA 2:
 • ΓΑΛΛΙΚΑ Β / ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Β HL/SL

Το πρόγραμμα εκμάθησης των γλωσσών αυτών είναι σχεδιασμένο για μαθητές με προηγούμενη εμπειρία στις συγκεκριμένες γλώσσες. Ο βασικός στόχος είναι η απόκτηση γλωσσικών δεξιοτήτων και η ανάπτυξη διαπολιτισμικής κατανόησης της γλώσσας. Η μαθησιακή διαδικασία ενθαρρύνει τους μαθητές να υπερβούν τους περιορισμούς της τάξης, επεκτείνοντας την ευαισθητοποίησή τους για θέματα που αφορούν τον κόσμο, προωθώντας παράλληλα, το σεβασμό τους για την πολιτισμική πολυμορφία.


Οι μαθητές προσεγγίζουν τη γλώσσα ερχόμενοι σε επαφή με videos, άρθρα, ποιήματα, λογοτεχνικά κείμενα και θεατρικά έργα. Καλλιεργούν τις δεξιότητες κατανόησης κειμένων και τη δεξιότητα γραφής, παράγοντας μια σειρά κειμένων προς διαφορετικό κοινό και για διαφορετικό σκοπό, καθώς προάγουν τις προφορικές τους δεξιότητες μέσω μιας σειράς διαδραστικών δραστηριοτήτων, όπως είναι οι προφορικές παρουσιάσεις, τα παιχνίδια ρόλου και οι συζητήσεις.


 • ENOTHTA 3: ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ


 • ENVIRONMENTAL SYSTEMS AND SOCIETIES SL (προσφέρεται και στην Ενότητα 4)Το Environmental Systems and Societies (Περιβαλλοντικά Συστήματα και Κοινωνίες) είναι ένα μάθημα που προσφέρεται μόνο σε βασικό επίπεδο (SL). Είναι ένα διεπιστημονικό μάθημα, το οποίο ανήκει και στην ομάδα ανθρωπιστικών επιστημών αλλά και στην ομάδα πειραματικών επιστημών, συνδυάζοντας τις θετικές και κοινωνικές επιστήμες. Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη μελέτη περιβαλλοντικών συστημάτων και μοντέλων, την ανάλυση της έννοιας του οικοσυστήματος και των παραγόντων (βιοτικών και μη) που το επηρεάζουν, τη μελέτη της δυναμικής πληθυσμών και του φαινομένου της υπερθέρμανσης του πλανήτη.


Το μάθημα εξετάζεται κατά 80% από γραπτές εξετάσεις, και το υπόλοιπο 20% καλύπτεται από εργασίες που βασίζονται σε εργαστηριακές και πειραματικές ασκήσεις που γίνονται κατά τη διάρκεια της διετίας του προγράμματος.


 • ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
 • COMPUTER SCIENCE HL/SL:


Το Computer Science (Επιστήμη των Υπολογιστών) είναι ένα συναρπαστικό και αναπτυσσόμενο πεδίο με εφαρμογές σε κάθε μορφή της επιστημονικής έρευνας και της καθημερινής ζωής, όπως για παράδειγμα την αρχαιολογία, τις επιχειρήσεις, τη μηχανική, την ψυχαγωγία, τη διοίκηση, τη φαρμακευτική, τη μετεωρολογία.


Το μάθημα, το οποίο προσφέρεται σε βασικό (SL) και σε υψηλό επίπεδο (HL), περιλαμβάνει Προγραμματισμό σε Γλώσσα προγραμματισμού εστιασμένη σε συγκεκριμένα αντικείμενα, έτσι ώστε να προβληθούν οι αλγοριθμικές, υπολογιστικές και οργανωτικές ικανότητες των μαθητών.


Οι μαθητές που δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία ή γνώση στην Επιστήμη των Υπολογιστών θα μπορούσαν να μελετήσουν επιτυχώς το πρόγραμμα σε βασικό επίπεδο καθώς το υψηλό απαιτεί ένα καλύτερο επίπεδο ικανοτήτων και τη δυνατότητα κατανόησης και χειρισμού αφαιρετικών εννοιών. Αν και δεν απαιτείται προηγούμενη γνώση στην Επιστήμη των Υπολογιστών, η εμπειρία σε Προγράμματα Υπολογιστών είναι επιθυμητή. • SPORTS, EXERCISE AND HEALTH SCIENCE SL:Το Sports, Exercise and Health Science (Αθλητισμός, άσκηση και επιστήμη της υγείας) είναι ένα μάθημα που προσφέρεται μόνο σε βασικό επίπεδο (SL). Στοχεύει στην ανάλυση της φυσικής άσκησης από την σκοπιά της φυσιολογίας, της εμβιομηχανικής και της ψυχολογίας. Η ύλη του μαθήματος καλύπτει ένα εύρος θεμάτων, που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ανατομία του ανθρώπινου σώματος, τη σημασία της διατροφής στον αθλητισμό και τη σημασία διαφορετικών συστημάτων προπόνησης.


Το μάθημα εξετάζεται κατά 76% από γραπτές εξετάσεις και το υπόλοιπο 24% καλύπτεται από εργασίες που βασίζονται σε εργαστηριακές και πειραματικές ασκήσεις που γίνονται κατά τη διάρκεια της διετίας του προγράμματος.


 • ENOTHTA 6: ΚΑΛΕΣ ΤΕΧΝΕΣ
 • MUSIC HL/SL


Το Μάθημα της Μουσικής, το οποίο προσφέρεται σε βασικό (SL) και σε υψηλό επίπεδο (HL), απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες που έχουν γνώσεις μουσικής. Οι μαθητές θα μελετήσουν την ιστορία της μουσικής και θα αποκτήσουν τα απαραίτητα γνωστικά εργαλεία που θα τους καταστήσουν ικανούς να τοποθετούν μουσικά έργα στο κατάλληλο ιστορικό και μουσικολογικό τους πλαίσιο. Το μάθημα της μουσική χωρίζεται σε τρεις ενότητες:


 • ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
 • ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ (ΣΥΝΘΕΣΗ)
 • ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Οι μαθητές που παρακολουθούν το μάθημα σε υψηλό επίπεδο καλούνται να μελετήσουν και τις τρεις ενότητες. Ενώ οι μαθητές του βασικού επιπέδου μελετούν την ενότητα ΑΝΤΊΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ και επιλέγουν μια επιπλέον ενότητα από τις άλλες δύο.

Social Media

Οι Προτάσεις μας

περισσότερα tips
All Rights ReservedΟροι ΧρήσηςΠροσωπικά ΔεδομέναCreated by SiEBEN
Google+