Εισαγωγικό Πρόγραμμα στο ΙΒ

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της Α’ Λυκείου που ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν σπουδές Διεθνούς Απολυτηρίου - International Baccalaureate.

Αφορά σε μαθητές και μαθήτριες της Α΄ Λυκείου που θέλουν:

 • Να προετοιμαστούν για φοίτηση στο πρόγραμμα Διεθνούς Απολυτηρίου (IB).
 • Να αποκτήσουν διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση εξειδικευμένης γνώσης (IGCSE).
 • Να καλλιεργήσουν τα ενδιαφέροντα τους παρακολουθώντας μαθήματα σχετικά με τον πανεπιστημιακό κλάδο που σκέφτονται να ακολουθήσουν. 
 • Nα διευρύνουν τις δυνατότητές τους για φοίτηση σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Ποια είναι τα οφέλη;

 • Η εκμάθηση του περιεχόμενου σπουδών, του τρόπου μελέτης και των  απαιτήσεων των εξετάσεων ενός εκπαιδευτικού οργανισμού, διεθνούς κύρους.
 • Η απόκτηση απαραίτητων δεξιοτήτων για το Πρόγραμμα Διεθνούς Απολυτηρίου (IB).
 • Η απόκτηση διεθνώς αναγνωρισμένης πιστοποίησης γνώσεων (IGCSE), ένα εφόδιο που ενισχύει και εμπλουτίζει την αίτηση τους σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Ποιο είναι το πρόγραμμα σπουδών;

 • Οι μαθητές και μαθήτριες της Α’ Λυκείου, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, καλούνται να παρακολουθήσουν από τρία μαθήματα IGCSE - International General Certificate of Secondary Education - για ένα σύνολο 12 διδακτικών ωρών, εβδομαδιαίως.
 • Όλοι παρακολουθούν το μάθημα των Αγγλικών και των Μαθηματικών. Παράλληλα καλούνται να επιλέξουν ένα τρίτο μάθημα ανάμεσα σε Βιολογία, Ιστορία, Οικονομικά, Φυσική και Καλλιτεχνικά.
 • Κάθε μάθημα διδάσκεται για τέσσερις ώρες την εβδομάδα. Το EDEXCEL καθορίζει το περιεχόμενο σπουδών και οδηγεί στην απόκτηση πιστοποίησης IGCSE- International General Certificate of Secondary Education- μετά από γραπτές εξετάσεις, στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους.
 • Το ωράριο λειτουργίας του Εισαγωγικού Προγράμματος IB είναι ίδιο με αυτό της Α΄ Λυκείου (με δύο επιπλέον ώρες, κάθε Τετάρτη).

Social Media

Οι Προτάσεις μας

περισσότερα tips
All Rights ReservedΟροι ΧρήσηςΠροσωπικά ΔεδομέναCreated by SiEBEN
Google+