Διαδικασία Εισαγωγής

Για την εισαγωγή των υποψηφίων στο τμήμα ΙΒ των εκπαιδευτηρίων μας συνυπολογίζονται τα παρακάτω:

  • Η βαθμολογία του απολυτηρίου γυμνασίου.
  • Η βαθμολογία της πρώτης λυκείου.
  • Η απόδοση σε μια σειρά διαγνωστικών εξετάσεων.
  • Συνέντευξη με τους υπεύθυνους του τμήματος ΙΒ.


Social Media

Οι Προτάσεις μας

περισσότερα tips
All Rights ReservedΟροι ΧρήσηςΠροσωπικά ΔεδομέναCreated by SiEBEN
Google+