Σκοποί και στόχοι

Το παιδαγωγικό μας έργο αποσκοπεί στην πολύπλευρη καλλιέργεια των εφήβων μαθητών και υλοποιείται υπό την καθοδήγηση του Διευθυντή του Γυμνασίου κ. Αντωνίου Σ. Ψύρη, και το συντονισμό του Διευθύνοντα Συμβούλου, κ. Κωνσταντίνου Ι. Δούκα.

 Ειδικότερα οι εκπαιδευτικοί μας σκοποί και στόχοι είναι οι εξής:  


 • Η γνωστική επάρκεια των μαθητών μας, που επιτυγχάνεται με 
  • Βιωματική, σφαιρική και διαθεματική προσέγγιση των γνωστικών αντικειμένων
  • Σύγχρονες μεθόδους και μέσα διδασκαλίας 
 • Η ανάπτυξη της διερευνητικής και της συνθετικής ικανότητας των μαθητών με τη συμμετοχή τους σε ερευνητικές και συνθετικές εργασίες για τις οποίες μπορούν να λάβουν και την αντίστοιχη πιστοποίηση από το διεθνή οργανισμό A.Q.A.
 • Η διαμόρφωση αυτοδύναμων μαθητών με τη διδασκαλία της μεθοδολογίας μελέτης και την εξάσκησή τους σε στρατηγικές μάθησης.
 • Η εξοικείωση των μαθητών με την έννοια και το περιεχόμενο του πολιτισμού σε όλες τις μορφές του.
 • Η διατήρηση της ιστορικής μνήμης με την ενεργό συμμετοχή των μαθητών στις εθνικές εορτές και σε μορφωτικές εξορμήσεις σε τόπους εθνικής μνήμης
 • Η γνώση των εθνικών θεμάτων, που συντελείται με εκδηλώσεις - μαθήματα για τα εθνικά θέματα, έτσι ώστε να διαμορφώνεται η εθνική συνείδηση.
 • Η γνωριμία με τον πολιτισμό και τα πολιτιστικά επιτεύγματα των υπόλοιπων ευρωπαϊκών λαών, ο σεβασμός στη διαφορετικότητα, η κατανόηση της έννοιας της πολυπολιτισμικής κοινωνίας και η διαμόρφωση ευρωπαϊκής συνείδησης, παράλληλα με την εθνική.
 • Η ευαισθητοποίηση των μαθητών μας στα κοινωνικά προβλήματα και η διαμόρφωση κοινωνικής συνείδησης, που καλλιεργούνται με τη συμμετοχή των μαθητών σε εκδηλώσεις κοινωνικού και φιλανθρωπικού χαρακτήρα


Υπό αυτές τις συνθήκες, οι μαθητές μας διαμορφώνουν την προσωπικότητά τους με τρόπο τέτοιο, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά τόσο στις απαιτήσεις του Λυκείου όσο και στις επιταγές της κοινωνίας και των καιρών. 

Η υλοποίηση των παραπάνω καθίσταται δυνατή με τη συνεργασία των εκπαιδευτικών, της ψυχολόγου μας, κ. Νίκης  Πολίτη, και όλων των άλλων φορέων που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία. 


Social Media

Οι Προτάσεις μας

05/05/2016Summer Camp 2016Tο Summer Camp των Εκπαιδευτηρίων Δούκα είναι κοντά σας, για ακόμη μια χρονιά! Και φέτος, δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να περάσουν ευχάριστα και δημιουργικά το χρόνο τους, από τη λήξη του...
περισσότερα tips
All Rights ReservedΟροι ΧρήσηςΠροσωπικά ΔεδομέναCreated by SiEBEN
Google+