Τι είναι το GCE/IAL


Το Πρόγραμμα Μαθημάτων GCE/IAL που προσφέρεται στα Εκπαιδευτήρια Δούκα είναι το ίδιο πρόγραμμα Δευτεροβάθμιων Σπουδών που ακολουθεί η πλειοψηφία των Λυκείων στην Αγγλία και την Ουαλία και λειτουργεί σαν πιστοποιητικό εισαγωγής στη Βρετανική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.Η εισαγωγή ενός υποψήφιου στην σχολή της επιλογής του εξαρτάται από την επίδοση του σε τουλάχιστον δύο μαθήματα GCE A-Level. 

Το Πρόγραμμα:

 • Δίνει τη δυνατότητα στους υποψηφίους να παρακολουθήσουν εντατικό πρόγραμμα ενός έτους, αν και συνήθως η προετοιμασία λαμβάνει χώρα σε δύο ακαδημαϊκά έτη. Σαφώς, οι μαθητές μπορούν πάντα να επιμηκύνουν το πρόγραμμά τους και να ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους σε δύο ή ακόμα και τρία χρόνια. 
 • Λαμβάνει υπόψη τη γνωστική υποδομή των υποψηφίων καθώς και την ακαδημαϊκή κατεύθυνση τους.
 • Καθορίζεται από τον οργανισμό EDEXCEL-PEARSON, τον μεγαλύτερο εξεταστικό φορέα της Μεγάλης Βρετανίας, υπό την εποπτεία του Βρετανικού κράτους, ο οποίος ορίζει θέματα των εξετάσεων και επιτελεί τη βαθμολόγηση. 
 • Διενεργεί τις εξετάσεις του στις εγκαταστάσεις του σχολείου. 
 • Ξεκινά στα μέσα Σεπτεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους και ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του ιδίου έτους. Επομένως, καλύπτει 29 πλήρεις διδακτικές εβδομάδες.
 • Φέρει τις ίδιες προδιαγραφές, εξετάζεται με τον ίδιο τρόπο και χαίρει  της ίδιας αναγνώρισης με τα GCE που αποκτώνται στη Βρετανία ή αλλού. 


 
 


Tα μαθήματα GCE/IAL A-Level:

 • Παρέχουν αντιστοιχία με το εθνικό απολυτήριο. Απαιτούνται όμως τρία Α-Levels για απόφοιτους Α’ Λυκείου ή τουλάχιστον δύο Α-Levels με τρία ή περισσότερα GCSE (Γυμνασιακά αντίστοιχα των GCE).

 • Δεν παρέχουν ισοτιμία, απαραίτητη για όποιον ενδιαφέρεται να δώσει και Πανελλαδικές εξετάσεις με στόχο να εισαχθεί σε Ελληνικό πανεπιστήμιο. Στην περίπτωση που κάποιος μαθητής θελήσει να αφήσει ανοιχτή την απόφαση για το αν τελικά θα επιδιώξει να σπουδάσει σε Ελληνικό ή ξένο πανεπιστήμιο τότε η παρακολούθηση του προγράμματος των GCE γίνεται παράλληλα με τα μαθήματα του Λυκείου.


Το Πρόγραμμα GCE/IAL των Εκπαιδευτηρίων Δούκα προσφέρει:

 • Εντατικά μαθήματα ενός έτους (Σεπτέμβριος-Μάιος).
 • Ολιγομελή τμήματα, συνήθως λιγότερο από δέκα σπουδαστές ανά τμήμα.
 • Ειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό (στην πλειοψηφία τους επίσημοι εξεταστές του φορέα) με μακροχρόνια πείρα στη διδασκαλία του GCE και άριστα αποτελέσματα.
 • Σύγχρονα μέσα διδασκαλίας και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια, εγκεκριμένα από το EDEXCEL.
 • Εξειδικευμένη βοήθεια και υποστήριξη για όσους υποψηφίους επιθυμούν να εισαχθούν στα Πανεπιστήμια Oxford και Cambridge (που έχουν ξεχωριστή διαδικασία εισαγωγής), σε ιατρικές σχολές, σχολές Art & Design ή Αρχιτεκτονικής.
 • Δυνατότητα υποστήριξης των σπουδαστών μας σε οποιαδήποτε περίπτωση απρόβλεπτου προβλήματος, που αφορά στην εισαγωγή τους.
 • Άμεση και συνεχή επαφή και ενημέρωση των γονέων των σπουδαστών μας.


Social Media

Οι Προτάσεις μας

05/05/2016Summer Camp 2016Tο Summer Camp των Εκπαιδευτηρίων Δούκα είναι κοντά σας, για ακόμη μια χρονιά! Και φέτος, δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να περάσουν ευχάριστα και δημιουργικά το χρόνο τους, από τη λήξη του...
περισσότερα tips
All Rights ReservedΟροι ΧρήσηςΠροσωπικά ΔεδομέναCreated by SiEBEN
Google+