Σκοποί - Στόχοι

Τι προσπαθούμε να πετύχουμε;

 • Τη δημιουργία θετικής στάσης προς τον δραστήριο και υγιεινό τρόπο ζωής
 • Την ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων και φυσικών ικανοτήτων
 • Την απόκτηση γνώσεων σε θέματα αθλητισμού και υγείας
 • Την απόκτηση θετικής εμπειρίας και την ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης
 • Την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων


Πως το επιτυγχάνουμε;

 • Με πολυδιάστατο πρόγραμμα σπουδών που βασίζεται στο δικό μας Μαθησιακό Καταστατικό Χάρτη και είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες των μαθητών μας
 • Με σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις
 • Με λεπτομερή προγραμματισμό και αναλυτικά Σχέδια Μαθημάτων
 • Με διαρκή ανίχνευση κινητικών δυσκολιών από τις μικρές ηλικίες
 • Με πρόσθετες ευκαιρίες μάθησης και αλληλεπίδρασης μέσα από εσωτερικά πρωταθλήματα και καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα


Με ποια μέσα;

 • Με περισσότερες ώρες μαθήματος φυσικής αγωγής από τις προβλεπόμενες από το Υπουργείο
 • Με άριστη υλικοτεχνική υποδομή
 • Με εφαρμογές που βασίζονται στην αξιοποίηση της τεχνολογίας
 • Με εξωτερικές συνεργασίες με Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα
 • Με χρήση αξιόπιστων δοκιμασιών αξιολόγησης του κινητικού συντονισμού και της φυσικής κατάστασης
 • Με καθηγητές Φυσικής Αγωγής που επιμορφώνονται διαρκώς και υποστηρίζεται το έργο τους


Πως το αξιολογούμε;

 • Αξιολογώντας το μαθητή και τη μαθήτρια στον κινητικό, στο γνωστικό και στον τομέα της συμπεριφοράς, εστιάζοντας στην ατομική του εξέλιξη
 • Εφαρμόζοντας διαρκή και πολυδιάστατη αξιολόγηση του προγράμματος και του εκπαιδευτικού προσωπικού
 • Αναλύοντας τις πληροφορίες και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης έτσι ώστε να επαναπροσδιορίζονται οι στόχοι του μαθήματος

Social Media

Οι Προτάσεις μας

05/05/2016Summer Camp 2016Tο Summer Camp των Εκπαιδευτηρίων Δούκα είναι κοντά σας, για ακόμη μια χρονιά! Και φέτος, δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να περάσουν ευχάριστα και δημιουργικά το χρόνο τους, από τη λήξη του...
περισσότερα tips
All Rights ReservedΟροι ΧρήσηςΠροσωπικά ΔεδομέναCreated by SiEBEN
Google+