ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ

Τί είναι το Πρόγραμμα Εν Σώματι;

Η καθημερινή φυσική δραστηριότητα και η ισορροπημένη διατροφή σήμερα γνωρίζουμε ότι αποτελούν βασικούς πυλώνες της υγείας μας. Ωστόσο, ο σύγχρονος τρόπος ζωής και οι επιλογές μας συνέβαλαν στο να αλλάξουμε συμπεριφορά, να γίνουμε φυσικά αδρανείς και να υπερ-καταναλώνουμε τροφές που συχνά δεν πληρούν βασικές προδιαγραφές καλής ποιότητας. 

Έτσι τα τελευταία είκοσι χρόνια υπάρχει μια επιδημική εξάπλωση ασθενειών που είναι αποτέλεσμα αυτών των αλλαγών, με πιο εμφανή την αύξηση του βάρους, ειδικά στα νεαρά άτομα. 

Η διοίκηση του σχολείου με τη συνδρομή ειδικών επιστημόνων δημιούργησαν ένα πρόγραμμα που ονομάστηκε ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ κι έχει ως σκοπό τη δημιουργία στο σχολείο μιας διαχρονικής πολιτικής σε θέματα υγείας. Το πρόγραμμα αποβλέπει στη βελτίωση των διατροφικών συνηθειών των μαθητών, στην αύξηση των ευκαιριών για φυσική δραστηριότητα και στην υποστήριξη των υπέρβαρων μαθητών να μειώσουν το βάρος τους. 


Που παρεμβαίνει το Πρόγραμμα;

Στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση του προγράμματος ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ περιλαμβάνονται μια σειρά αλλαγές που αφορούν στις υπηρεσίες διατροφής (κυλικείο – εστιατόριο), στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, στα περιεχόμενα του ωρολογίου προγράμματος, στους χώρους, στο μάθημα της φυσικής αγωγής, στη διαχείριση του χρόνου των σχολικών διαλειμμάτων, στην παροχή πρόσθετων ευκαιριών για φυσική δραστηριότητα-σπορ και στην εμπλοκή της οικογένειας, ειδικά για τους μαθητές της προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η παρέμβαση πέρα από το ότι είναι πολυδιάστατη, στοχεύει σε συγκεκριμένες αλλαγές στο γνωστικό, συναισθηματικό και κινητικό τομέα των μαθητών. Οι αλλαγές αυτές προσδιορίστηκαν περιγραφικά σε συγκεκριμένους δείκτες απόδοσης που καταγράφονται και αξιολογούνται στην πορεία υλοποίησης.    

 

Πώς το εφαρμόζουμε;

Μέχρι σήμερα έχουν γίνει μια σειρά ενέργειες που εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς. Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων έχουν επιμορφωθεί για το πρόγραμμα, το ρόλο και τις δράσεις που θα πρέπει να υλοποιηθούν στο πλαίσιο των μαθημάτων τους, έχει αναβαθμιστεί η ποιότητα και η ποικιλία των προσφερόμενων τροφών στα κυλικεία, έχουν πραγματοποιηθεί μια σειρά εκδηλώσεις για αύξηση της φυσικής δραστηριότητας, καθώς και ένας αριθμός εικαστικών δράσεων με στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών μας. 

 

Social Media

Οι Προτάσεις μας

05/05/2016Summer Camp 2016Tο Summer Camp των Εκπαιδευτηρίων Δούκα είναι κοντά σας, για ακόμη μια χρονιά! Και φέτος, δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να περάσουν ευχάριστα και δημιουργικά το χρόνο τους, από τη λήξη του...
περισσότερα tips
All Rights ReservedΟροι ΧρήσηςΠροσωπικά ΔεδομέναCreated by SiEBEN
Google+