Δράσεις

 

30-05-2014: Συμμετοχή στο 1ο Φεστιβάλ Ελληνικών Λαϊκών Παραδοσιακών Χορών 
Ονομαστική Κατάσταση - 1ο Φεστιβάλ Ελληνικών Λαϊκών Παραδοσιακών Χορών

22-05-2014: Διεξαγωγή Αγώνων Χειροσφαίρισης Δημοτικού
Ονομαστική Κατάσταση Χειροσφαίρισης - Δημοτικό

11-05-2014: Διεξαγωγή Αγώνων Στίβου - Ε' & ΣΤ' Δημοτικού
Ονομαστική Κατάσταση Στίβου - Ε' & ΣΤ' Δημοτικού

10-05-2014: Διεξαγωγή Αγώνων Στίβου - Γ' & Δ' Δημοτικού
Ονομαστική Κατάσταση Στίβου - Γ '& Δ' Δημοτικού
Πρόγραμμα Αγώνων Στίβου - Γ' & Δ' Δημοτικού

10-05-2014: Διεξαγωγή Αγώνων Αντισφαίρισης - Δημοτικό
Ονομαστική Κατάσταση Αντισφαίρισης - Δημοτικό

14-04-2014: Συμμετοχή στη Σχολική Ομάδα Χειροσφαίρισης - Μαθητές Δημοτικού
Ονομαστική Κατάσταση Χειροσφαίρισης - Μαθητές Δημοτικού

05-04-2014: Διεξαγωγή Αγώνων Πετοσφαίρισης Δημοτικού 
Ονομαστική Κατάσταση Πετοσφαίρισης - Μαθήτριες Δημοτικού
Ονομαστική Κατάσταση Πετοσφαίρισης - Μαθητές Δημοτικού

 

05-04-2014, 06-04-2014 & 03-05-2014: Διεξαγωγή Αγώνων Ποδοσφαίρου Δημοτικού 
Ονομαστική Κατάσταση Ποδοσφαίρου - Δημοτικό

30-3-2014: Διεξαγωγή Αγώνων Κολύμβησης Δημοτικού 
Ονομαστική Κατάσταση Κολύμβησης - Δημοτικό

 

29-3-2014: Διεξαγωγή Αγώνων Ανωμάλου Δρόμου
Ονομαστική Κατάσταση- Ανώμαλος Δρόμος-Γ΄και Δ' Δημοτικού
Ονομαστική Κατάσταση - Ανώμαλος Δρόμος - Ε' και ΣΤ' Δημοτικού

29-3-2014: Διεξαγωγή Αγώνων Καλαθοσφαίρισης - Μαθήτριες Δημοτικού
Ονομαστική Κατάσταση Καλαθοσφαίρισης - Μαθήτριες Δημοτικού

26-3-2014:
Προπόνηση Σχολικής Ομάδας Ανωμάλου Δρόμου 

22-3-2014: Ακύρωση Διεξαγωγής Αγώνων Καλαθοσφαίρισης Μαθητριών Δημοτικού
Ονομαστική Κατάσταση Καλαθοσφαίρισης - Μαθήτριες Δημοτικού

22-3-2014: Διεξαγωγή Αγώνων Καλαθοσφαίρισης Μαθητών Δημοτικού
Ονομαστική Κατάσταση Καλαθοσφαίρισης - Μαθητές Δημοτικού

16-3-2014: Διεξαγωγή Αγώνων Πετοσφαίρισης Δημοτικού
Ονομαστική Κατάσταση Πετοσφαίρισης - Μαθητές Δημοτικού
Ονομαστική Κατάσταση Πετοσφαίρισης - Μαθήτριες Δημοτικού

  

15-3-2014: Διεξαγωγή Αγώνων Στίβου Γυμνασίου - Λυκείου
Ονομαστική Κατάσταση Αγώνων Στίβου - Μαθητές και Μαθήτριες Γυμνασίου
Ονομαστική Κατάσταση Αγώνων Στίβου - Μαθητές και Μαθήτριες Λυκείου

 

15-3-2014: Διεξαγωγή Αγώνων Καλαθοσφαίρισης Μαθητών Δημοτικού 
Διεξαγωγή Αγώνων Καλαθοσφαίρισης Μαθητριών Δημοτικού
Ονομαστική Κατάσταση Καλαθοσφαίρισης - Μαθητές Δημοτικού
Ονομαστική Κατάσταση Καλαθοσφαίρισης - Μαθήτριες Δημοτικού

08-03-2014: Διεξαγωγή Αγώνων Ανώμαλου Δρόμου Γυμνασίου - Λυκείου 
Ονομαστική Κατάσταση Αγώνων Ανωμάλου Δρόμου Γυμνασίου - Λυκείου

22-02-2014: Διεξαγωγή Αγώνων Καλαθοσφαίρισης Γυμνασίου 
Ονομαστική Κατάσταση Καλαθοσφαίρισης - Μαθητές Γυμνασίου

Διεξαγωγή Αγώνων Πετοσφαίρισης Μαθητριών Γυμνασίου
Ονομαστική Κατάσταση Πετοσφαίρισης - Μαθήτριες Γυμνασίου

23-02-2014: Διεξαγωγή Αγώνων Πετοσφαίρισης - Δημοτικό
Ονομαστική Κατάσταση Πετοσφαίρισης - Μαθήτριες Δημοτικού
Ονομαστική Κατάσταση Πετοσφαίρισης - Μαθητές Δημοτικού

18-02-2014: Διεξαγωγή Μαθήματος Κολύμβησης Μαθητριών ΣΤ' Δημοτικού
Ονομαστική Κατάσταση Κολύμβησης - Μαθήτριες ΣΤ' Δημοτικού

16-02-2014: Διεξαγωγή Αγώνων Καλαθοσφαίρισης Γυμνασίου 
Ονομαστική Κατάσταση Καλαθοσφαίρισης - Μαθητές Γυμνασίου

Διεξαγωγή Αγώνων Καλαθοσφαίρισης Μαθητριών Γυμνασίου
Ονομαστική Κατάσταση Καλαθοσφαίρισης - Μαθήτριες Γυμνασίου

15-02-2014: Διεξαγωγή Αγώνων Πετοσφαίρισης Μαθητριών Γυμνασίου
Ονομαστική Κατάσταση Πετοσφαίρισης - Μαθήτριες Γυμνασίου

08-02-2014: Διεξαγωγή Αγώνων Καλαθοσφαίρισης Γυμνασίου 
Ονομαστική Κατάσταση Καλαθοσφαίρισης - Μαθήτριες Γυμνασίου

08-02-2014 & 09-02-2014: Διεξαγωγή Αγώνων Καλαθοσφαίρισης Γυμνασίου 
Ονομαστική Κατάσταση Καλαθοσφαίρισης - Μαθήτριες Γυμνασίου


09-02-2014Διεξαγωγή Αγώνων Καλαθοσφαίρισης Γυμνασίου 
Ονομαστική Κατάσταση Καλαθοσφαίρισης - Μαθήτριες Γυμνασίου

 

01-02-2014: Διεξαγωγή Αγώνων Καλαθοσφαίρισης Μαθητών Γυμνασίου 
Ονομαστική Κατάσταση Καλαθοσφαίρισης - Μαθητές Γυμνασίου

Διεξαγωγή Αγώνων Ποδοσφαίρου Μαθητών Γυμνασίου
Ονομαστική Κατάσταση Ποδοσφαίρου - Μαθητές Γυμνασίου

 

21-01-2014: Διεξαγωγή Αγώνων Ποδοσφαίρου Μαθητών Γυμνασίου 
Ονομαστική Κατάσταση Ποδοσφαίρου - Μαθητές Γυμνασίου

Διεξαγωγή Αγώνων Καλαθοσφαίρισης Μαθητών Γυμνασίου
Ονομαστική Κατάσταση Καλαθοσφαίρισης - Μαθητές Γυμνασίου

16-01-2014: Διεξαγωγή Αγώνων Κολύμβησης Μαθητών Γυμνασίου-Λυκείου 
Ονομαστική Κατάσταση Κολυμβησης - Μαθητές Γυμνασίου & Λυκείου


15-01-2014:
Διεξαγωγή Αγώνων Ποδοσφαίρου Μαθητών Λυκείου

Ονομαστική Κατάσταση Ποδοσφαίρου - Μαθητές Λυκείου

Διεξαγωγή Αγώνων Καλαθοσφαίρισης Μαθητών Λυκείου
Ονομαστική Κατάσταση Καλαθοσφαίρισης - Μαθητές Λυκείου

Διεξαγωγή Αγώνων Πετοσφαίρισης Μαθητριών Λυκείου
Ονομαστική Κατάσταση Πετοσφαίρισης - Μαθήτριες Λυκείου

13-12-2013:  Διεξαγωγή Αγώνων Καλαθοσφαίρισης Μαθητών Λυκείου
Ονομαστική Κατάσταση Καλαθοσφαίρισης - Μαθητές Λυκείου

 11-12-2013: Χριστουγεννιάτικο Τουρνουά Ποδοσφαίρου Γυμνασίου
Ονομστική Κατάσταση - Χριστουγεννιάτικο Τουρνουά Ποδοσφαίρου

26-11-2013: Διεξαγωγή Αγώνων Ποδοσφαιρου Μαθητών Λυκείου
Ονομαστική Κατάσταση Ποδοσφαίρου - Μαθητές Λυκείου

Διεξαγωγή Αγώνων Καλαθοσφαίρισης Μαθητριών Λυκείου
Ονομαστική Κατάσταση Καλαθοσφαίρισης - Μαθήτριες Λυκείου

Διεξαγωγή Αγώνων Πετοσφαίρισης Μαθητριών Λυκείου
Ονομαστική Κατάσταση Πετοσφαίρισης - Μαθήτριες Λυκείου

21-11-2013:  Διεξαγωγή Αγώνων Πετοσφαίρισης Μαθητών Λυκείου
Ονομαστική Κατάσταση Πετοσφαίρισης - Μαθητές Λυκείου

13-11-2013: Διεξαγωγή Αγώνων Καλαθοσφαίρισης Μαθητών Λυκείου 
Ονομαστική Κατάσταση Καλαθοσφαίρισης - Μαθητές Λυκείου

4-11-2013: Διεξαγωγή Αγώνων Ποδοσφαίρου Μαθητών Λυκείου 
Ονομαστική Κατάσταση Ποδοσφαίρου -Μαθητές Λυκείου

25-10-2013: Διεξαγωγή Αγώνων Καλθοσφαίρισης Μαθητών Λυκείου
Ονομαστική Κατάσταση Καλαθοσφαίρισης - Μαθητές Λυκείου
                    

Social Media

Οι Προτάσεις μας

05/05/2016Summer Camp 2016Tο Summer Camp των Εκπαιδευτηρίων Δούκα είναι κοντά σας, για ακόμη μια χρονιά! Και φέτος, δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να περάσουν ευχάριστα και δημιουργικά το χρόνο τους, από τη λήξη του...
περισσότερα tips
All Rights ReservedΟροι ΧρήσηςΠροσωπικά ΔεδομέναCreated by SiEBEN
Google+