Αξιολόγηση

  • Μετρήσεις

Δύο φορές το χρόνο όλοι οι μαθητές συμμετέχουν σε ένα διαχρονικά οργανωμένο πρόγραμμα μετρήσεων και κινητικών δοκιμασιών που περιλαμβάνει:

- Σωματομετρήσεις

- Δοκιμασίες φυσικής κατάστασης

- Υπολογισμός Δείκτη Μάζας Σώματος (Δ.Μ.Σ.)

- Έρευνες - Στατιστικές μέσω του ηλεκτρονικού προγράμματος «Άθλος»

Τα δεδομένα καταχωρούνται σε ειδικό λογισμικό όπου αναλύονται περαιτέρω. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων κοινοποιούνται εγγράφως σε μαθητές και γονείς.


  • Αξιολόγηση κινητικού συντονισμού

Η βασική καινοτομία του Προγράμματος Σπουδών για το νηπιαγωγείο αποτελεί η διαδικασία αξιολόγησης κινητικών δεξιοτήτων των νηπίων. Η κινητική αξιολόγηση πραγματοποιείται από εξειδικευμένο επιστήμονα μέσω του ABC Movement Τest, που είναι ένα έγκυρο και αξιόπιστο όργανο ανίχνευσης κινητικών αδυναμιών. Οι κινητικές δυσκολίες που ενδεχόμενα αντιμετωπίζουν κάποιοι μαθητές, εντοπίζονται ώστε να ενισχύσουν την ανάπτυξη και την κοινωνική ένταξη του παιδιού.

Η κινητική αποτίμηση πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια όλου του σχολικού έτους από τον Καθηγητή Φυσικής Αγωγής, τη Νηπιαγωγό της τάξης, την Καθηγήτρια Μουσικοκινητικής και τον Καθηγητή Κολύμβησης οι οποίοι έχουν εξειδικευθεί στο αντικείμενο και η γενική εικόνα αξιολόγησης των παιδιών αποτυπώνεται στον έλεγχο τριμήνου.

Σε περιπτώσεις που εντοπίζονται κάποιες δυσκολίες, συντάσσεται ατομικός φάκελος απόδοσης και εξέλιξης του παιδιού και γίνονται στους γονείς προτάσεις για την ενίσχυση της συγκεκριμένης κινητικής δεξιότητας.

Social Media

Οι Προτάσεις μας

05/05/2016Summer Camp 2016Tο Summer Camp των Εκπαιδευτηρίων Δούκα είναι κοντά σας, για ακόμη μια χρονιά! Και φέτος, δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να περάσουν ευχάριστα και δημιουργικά το χρόνο τους, από τη λήξη του...
περισσότερα tips
All Rights ReservedΟροι ΧρήσηςΠροσωπικά ΔεδομέναCreated by SiEBEN
Google+