Πιστοποιήσεις - Διακρίσεις 

  • Πρόγραμμα "Συνεργάτες στη Μάθηση": Pathfinder School, Mentor School, World Leader School

Τα Εκπαιδευτήρια Δούκα, το 2011, συμμετείχαν για πρώτη φορά στο διεθνές πρόγραμμα της Microsoft «Συνεργάτες στη Μάθηση» (Microsoft Partners in Learning), μέσα από το οποίο δίνεται η δυνατότητα σε σχολεία, με έμφαση στην τεχνολογία, να παρουσιάσουν στην παγκόσμια κοινότητα τα εκπαιδευτικά μοντέλα και τις πρακτικές τους, που στόχο έχουν τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Το σχολείο μας, που έχει υιοθετήσει τη χρήση του Μαθητικού Υπολογιστή και το Εκπαιδευτικό Μοντέλο 1:1, αρχικά αναγνωρίστηκε ως Pathfinder School. Συμμετείχαμε ενεργά στο πρόγραμμα και ήρθαμε σε επαφή με αναγνωρισμένους ειδικούς της εκπαίδευσης σε παγκόσμιο επίπεδο. Με τον τρόπο αυτό βελτιώσαμε ακόμα περισσότερο τις διαδικασίες και τις μεθοδολογίες μας, ενώ παράλληλα συνεργαστήκαμε σε βάθος με ένα δίκτυο σχολείων σε όλο τον κόσμο για την καλλιέργεια κουλτούρας καινοτομίας στην εκπαίδευση.

Κάθε χρόνο η Microsoft αξιολογεί την πορεία των συμμετεχόντων και ένας μικρός αριθμός σχολείων καλείται, πλέον, να συμμετέχει ως Mentor School. Τα Mentor Schools θεωρούνται αναγνωρισμένοι ηγέτες στον χώρο τους έχοντας κατορθώσει να επιτύχουν την αλλαγή και την βελτίωση μέσα από τα δικά τους εκπαιδευτικά συστήματα. Κριτήρια αποτελούν οι εκπαιδευτικές τους επιτυχίες, η ηγετική θέση στον κλάδο τους και οι καινοτόμες διαδικασίες τους. Μέσα από την αναγνώριση αυτή καλούνται να συμβάλλουν θεωρητικά και πρακτικά στην βελτίωση και άλλων σχολείων, να παρέχουν την απαραίτητη υποστήριξη και να αποτελέσουν παράδειγμα καλών πρακτικών και καινοτομίας.

 

Τον Σεπτέμβριο του 2012, τα Εκπαιδευτήρια Δούκα αναγνωρίστηκαν ως Mentor School και μας δόθηκε η δυνατότητα να εξελιχθούμε ακόμα περισσότερο, και το πιο σημαντικό να συμβάλλουμε με την εμπειρία και τις πρακτικές μας στην υιοθέτηση της καινοτόμου κουλτούρας και σε άλλα σχολεία στην Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο:

• Συμμετείχαμε στο Microsoft Partners in Learning Global Forum (ΗΠΑ)
• Πραγματοποιήσαμε πολλές ομιλίες σε διάφορες εθνικές και ευρωπαϊκές εκδηλώσεις
• Συμμετείχαμε σε on line έρευνες και παρουσιάσεις στο virtual university
• Συμμετείχαμε με ομάδες μαθητών σε on line συνεδρίες με άλλα σχολεία
• Συνεργαστήκαμε με καινοτόμους οργανισμούς και άλλα σχολεία στο παγκόσμιο αυτό δίκτυο σχολείων


Οι επιτυχημένες μας αυτές δράσεις οδήγησαν στην ανάδειξή μας, από τον Δεκέμβριο του 2012, σε World Leader School, ένα σχολείο πρότυπο, σημείο  αναφοράς για την διεθνή εκπαιδευτική κοινότητα.

 

  • EFQM – (European Foundation for Quality Management)

Αναγνώριση για την Επιχειρηματική Αριστεία 4 αστέρων

Recognized for Excellence 4 stars (2012) 

Τη σημαντική Ευρωπαϊκή Διάκριση E.F.Q.M. "Recognised for Excellence - 4 stars" (Αναγνώριση για Επιχειρηματική Αριστεία 4 αστέρων) πέτυχαν τα Εκπαιδευτήρια Δούκα, κατόπιν αξιολόγησης από τους διακεκριμένους αξιολογητές της Ελληνικής Εταιρίας Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ε.Ε.Δ.Ε.) τον Ιούνιο του 2012. Η διάκριση αυτή είναι η μοναδική που δόθηκε μέχρι σήμερα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό "European Foundation for Quality Management", σε σχολείο στην Ελλάδα και μια από τις ελάχιστες που δόθηκαν σε σχολεία σε ολόκληρη την Ευρώπη για το 2011-2012.

Το ταξίδι προς την Επιχειρηματική Αριστεία και την Ποιότητα στην Εκπαίδευση ξεκίνησε το 2008 με πρώτο σταθμό την κατάκτηση της Ευρωπαϊκής Διάκρισης E.F.Q.M. 1ου επιπέδου "Committed to Excellence" και συνεχίστηκε με την κατάκτηση του 2ου επιπέδου διάκρισης "Recognised for Excellence" το 2012. H Διεύθυνση του σχολείου έχει ενστερνιστεί το μοντέλο του E.F.Q.M. σαν ένα εργαλείο συνεχούς βελτίωσης. Τα κριτήρια του μοντέλου σε συνδυασμό με τη λογική RADAR (Results - Approach - Deployment - Assessment - Review) μας βοηθούν τα τελευταία 5 χρόνια στην επιλογή δράσεων και έργων για τη βελτίωση των λειτουργιών και των υπηρεσιών που προσφέρουμε σε όλους τους μαθητές, τους γονείς και την ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα.

Για τα Εκπαιδευτήρια Δούκα η πρόκληση είναι να παραμείνουμε στην κορυφή της πρωτοπορίας, της καινοτομίας και της ποιότητας σε τόσο κρίσιμες εποχές για την χώρα μας και την εκπαίδευση ειδικότερα.

 

  • Δέσμευση για την Επιχειρηματική Αριστεία - Committed to Excellence (2008)

Η πρώτη διάκριση του σχολείου μας με το Βραβείο «Δέσμευση για την Επιχειρηματική Αριστεία» του EFQM ήρθε το 2008, όπου ο Οργανισμός μας αξιολογήθηκε σε έργα βελτίωσης σχετικά με θέματα διοίκησης, αξιολόγησης προσωπικού και διαχείρισης παραπόνων με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία του. 

Η διάκριση αυτή ήταν  μόνο η αρχή της δέσμευσης μας για συστηματική αναζήτηση νέων τρόπων βελτίωσης των υπηρεσιών μας που απευθύνονται στους συνεργάτες μας, στους μαθητές μας, στους γονείς τους και στην ευρύτερη κοινωνία. 

Ως συνέχεια της επιβράβευσης, το 2009, απονεμήθηκε στον Οργανισμό μας τιμητικά το πιστοποιητικό επιχειρηματικής αριστείας «Υιοθέτηση των Αρχών της Επιχειρηματικής Αριστείας» κατά την 1η τελετή απονομής εθνικών πιστοποιήσεων επιχειρηματικής αριστείας ΕΕΔΕ «ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ». Με την τιμητική αυτή διάκριση ο οργανισμός μας έκλεισε επιτυχημένα τον κύκλο του πρώτου επιπέδου διάκρισης “Committed to Excellence” του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Ποιότητας E.F.Q.M. 

 

 

 


Από τον Σεπτέμβριο 2004, η διεκπεραίωση των διαδικασιών, από την εγγραφή των υποψηφίων, τη διενέργεια των εξετάσεων μέχρι την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, αποκλειστικά για τους μαθητές των Εκπαιδευτηρίων Δούκα, είναι ευθύνη του Τμήματος Ξένων Γλωσσών. 

Το Cambridge ESOL* διατηρεί την ευθύνη για τον ορισμό των θεμάτων, την βαθμολόγηση των γραπτών και εξαγωγή των αποτελεσμάτων καθώς και την αυστηρή επίβλεψη των προβλεπόμενων διαδικασιών, οι οποίες είναι κοινές για όλα τα κέντρα εξετάσεων σε όλο τονκόσμο. 

Τα Εκπαιδευτήρια Δούκα και το Cambridge ESOL* εγγυώνται την εγκυρότητα και αξιοπιστία των εξετάσεων, χαρακτηριστικά που έχουν καταστεί συνώνυμα με τους φορείς αυτούς.

  


Το Τμήμα Ξένων Γλωσσών των Εκπαιδευτηρίων Δούκα είναι institutional member της EUROPEAN ASSOCIATION FOR LANGUAGE TESTING AND ASSESSMENT. Σκοπός της EALTA είναι να συμβάλλει στην κατανόηση των θεωρητικών αρχών της γλωσσικής εξέτασης και της αξιολόγησης της γλωσσικής επίδοσης καθώς και στη βελτίωση και την ανταλλαγή ιδεών σχετικά με πρακτικές αξιολόγησης στην Ευρώπη. Οι οδηγίες καλής πρακτικής της EALTA στην εξέταση και την αξιολόγηση της γλωσσικής επίδοσης απευθύνονται, μεταξύ άλλων, και στην αξιολόγηση στην τάξη.


Η πιστοποίηση EAQUALS αποτελεί εγγύηση ποιότητας.

 Ειδικότερα σημαίνει:


  1. Ευχάριστο μαθησιακό περιβάλλον με εξαιρετική υποδομή.
  2. Αυστηρά επιλεγμένο προσωπικό.
  3. Σαφή ενημέρωση για τις προσφερόμενες υπηρεσίες και μαθήματα.
  4. Συχνή ενημέρωση για την πρόοδο του μαθητή.
  5. Κατάλληλη προετοιμασία για εξετάσεις πιστοποίησης ανάλογα με το επίπεδο των μαθητών.
  6. Ποικιλία εξωσχολικών και εξωδιδακτικών δραστηριοτήτων σχετικές με τις ξένες γλώσσεςSocial Media

Οι Προτάσεις μας

05/05/2016Summer Camp 2016Tο Summer Camp των Εκπαιδευτηρίων Δούκα είναι κοντά σας, για ακόμη μια χρονιά! Και φέτος, δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να περάσουν ευχάριστα και δημιουργικά το χρόνο τους, από τη λήξη του...
περισσότερα tips
All Rights ReservedΟροι ΧρήσηςΠροσωπικά ΔεδομέναCreated by SiEBEN
Google+