Ανθρώπινο Δυναμικό

Τα Εκπαιδευτήρια Δούκα είναι στελεχωμένα με έμπειρα, καταξιωμένα και άρτια καταρτισμένα στελέχη που ξεχωρίζουν για την αφοσίωση, τη δημιουργικότητα και το ομαδικό τους πνεύμα. Εργάζονται για την υλοποίηση του οράματος των Εκπαιδευτηρίων μας και συμμετέχουν στην εκπλήρωση των υψηλών του στόχων.

Στον Οργανισμό μας, αναγνωρίζουμε ότι στις σημερινές συνθήκες της συνεχώς μεταβαλλόμενης αγοράς και του ισχυρού ανταγωνισμού, οι άνθρωποί μας είναι ο πρωταρχικός παράγοντας για την επίτευξη των στρατηγικών μας στόχων. Βασιζόμαστε στους ανθρώπους μας, στον ενθουσιασμό τους, την αφοσίωσή τους και τους παρέχουμε ίσες ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης, σε ένα δυναμικά εξελισσόμενο περιβάλλον που προάγει την καινοτομία, την αξιοπρέπεια, την ασφαλή εργασία και υποστηρίζει τη δημιουργικότητα.

Οι προτεραιότητες στις οποίες εστιάζει η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού είναι οι εξής:  • Επιλογή Ανθρώπινου Δυναμικού


Ο Οργανισμός των Εκπαιδευτηρίων Δούκα αντιμετωπίζει την προσέλκυση, αξιολόγηση και ένταξη νέων στελεχών στο Ανθρώπινο Δυναμικό του ως το σημείο έναρξης μιας μακροχρόνιας και αμοιβαίας, ανταποδοτικής σχέσης. Με στόχο λοιπόν, την ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών στελέχωσής τους, τα Εκπαιδευτήρια Δούκα βρίσκονται σε συνεχή αναζήτηση υποψηφίων με σύγχρονη τεχνογνωσία, δυναμισμό, ομαδικό πνεύμα και δέσμευση στην εξέλιξη των γνώσεων, των δεξιοτήτων αλλά και του επαγγελματικού τους προφίλ.


  • Εκπαίδευση


Στον Οργανισμό μας υιοθετούμε την αρχή της «δια βίου μάθησης» και ως εκ τούτου, υποστηρίζουμε τη συνεχή κατάρτιση των συνεργατών μας. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα οργανώνονται με βάση τις ανάγκες του προσωπικού, ανταποκρίνονται στις εξελίξεις και δίνουν την ευκαιρία στους εργαζόμενους να παρακολουθούν θέματα που συνδέονται με την εργασία τους ώστε να βελτιώνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. 


  • Σύστημα Αξιολόγησης Προσωπικού


Σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα διοίκησης προσωπικού αφετηρία είναι ένα σύστημα διαχείρισης της απόδοσής του, προσαρμοσμένο στις ανάγκες του Οργανισμούς μας. Το σύστημα αξιολόγησης προσωπικού έχει στόχο τον εντοπισμό πιθανών σημείων που χρήζουν βελτίωσης και τη διαχείριση αυτών ώστε να βελτιωθεί η απόδοση του κάθε συνεργάτη στον τομέα ευθύνης του. 


  • Σύστημα ΑσφάλειαςΩς Οργανισμός που έχει στις προτεραιότητές του την ασφάλεια των μαθητών και μαθητριών, δεν μπορεί παρά να επενδύσει τόσο σε προσωπικό όσο και σε εξοπλισμό στα συστήματα ασφαλείας. Έτσι, η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού έχει υπό την εποπτεία της τη σωστή και αποτελεσματικότερη  λειτουργία του Τμήματος Ασφαλείας, με σωστή οργάνωση των δομών του και των αρμοδιοτήτων του καθώς και την αύξηση των μέτρων ασφαλείας – μέτρα που εξασφαλίζουν την πληρέστερη φύλαξη των εγκαταστάσεων του οργανισμού και την ασφαλέστερη μετακίνηση τόσο των μαθητών/τριών όσο και των εξωτερικών συνεργατών, στο εσωτερικό του σχολείου.  • Σύστημα Διαχείρισης Παραπόνων 


Ως ένας σύγχρονος οργανισμός που θέλει να βελτιώνεται συνεχώς, έχουμε οργανώσει ένα σύστημα καταγραφής των παραπόνων, όπως αυτά διατυπώνονται τόσο από μαθητές, γονείς και λοιπούς πελάτες του οργανισμού, όσο και από εσωτερικούς συνεργάτες. 

 

Μπορείτε να μας στείλετε το βιογραφικό σας χρησιμοποιώντας την ακόλουθη ηλεκτρονική φόρμα.


Social Media

Οι Προτάσεις μας

05/05/2016Summer Camp 2016Tο Summer Camp των Εκπαιδευτηρίων Δούκα είναι κοντά σας, για ακόμη μια χρονιά! Και φέτος, δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να περάσουν ευχάριστα και δημιουργικά το χρόνο τους, από τη λήξη του...
περισσότερα tips
All Rights ReservedΟροι ΧρήσηςΠροσωπικά ΔεδομέναCreated by SiEBEN
Google+